Avdeling for design og arkitektur

Fagsjef: Caroline Håland

Kontakt: fagavdeling.ad@concernedstudents.no

Denne fagavdelingen er tiltenkt studenter innenfor studieretningene arkitektur, design, kunst eller estetiske fag. Formålet med gruppen er å koble disse faglige retningene til relevante klima- og miljøspørsmål. Fagavdelingen skal være et område for faglig diskusjon, erfaringsutveksling og kunnskapsdeling, hvor studenter med samme interesser kan bruke hverandre i faglig debatt, dele tips og innsikter. Det skal være et lavterskeltilbud, hvor alle kan være med, og delta i den grad de selv ønsker. I denne gruppen er det også muligheter for å gjennomføre praktiske prosjekt knyttet til fagområdet, som møbelrenovering og miljøvennlig oppussing.

Temaer som fagsjefen vil fremheve i faggruppen:

  • Energimerking( Hvor tette husene er, spare strøm og penger, som vil vere miljøvenlig i form av globaloppvarming).
  • Enova ( Statsforetak som informerer og fordele ut penger til dem som velger å pusse opp miljøvenlig. skifter du til balanserrt ventilasjon eller fjerner fossilt brensel oljefyring gir enova penger til deg for å gjøre det).
  • Miljøvenlige byggeverk ( Hus og bygninger som har miljøvenlige byggeforskrifter inkludert)
  • Huseiernes landsforbund ( formidler kunnskap om økonomiske og juridisk lovende byggeverk).
  • EPD ( er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen, altså noen som setter stempel på produkter om det er bærekraftige nok.
  • Byggforsk (Byggforskriftene i Norge)