Avdeling for realfag

Fagsjef: Karoline Seilen

Kontakt: fagavdelingrealfag@concernedstudents.no

Gruppen er tiltenkt studenter ved naturvitenskaplige og matematiske fag ved Høgskole og Universitet, rundt om i Norge. Realfag er en samlebetegnelse på en stor faggruppe, så her er det god plass. Fokuset i gruppen vil være å diskutere og dele klimarelaterte saker, slik som artikler, jobbmuligheter og annet faglig. Siden realfag er en samlebetegnelse på en stor faggruppe, vil man kunne få innsikt i hvilke muligheter man har innenfor sitt eget og andres felt, noe som kan bidra til nye ideer. Det skal være et lavterskeltilbud, hvor alle kan være med, og delta i den grad de selv ønsker. Det skal være et sted hvor man kan spørre og diskutere faglige spørsmål innenfor klima.

Ved å samles i en slik gruppe kan man komme i kontakt med nye mennesker med samme interesse og man kan dele erfaringer innenfor realfag og få utvidet horisonten. I og med at alle studerer realfag i denne gruppen, vil man kunne få ny innsikt i hva man kan drive med innenfor realfag når det kommer til klimaet. Her kan man og få tips til hvem man bør snakke med om man har faglige spørsmål. Man skal kunne bruke hverandre i den faglige debatten og være et nettverksbyggende tiltak, hvor man kan komme i kontakt med personer med samme interesse som deg, på en uhøytidelig måte.

Eksempler på studieretninger:

 • Ingeniør (naturfaglig retning)
 • Biologi
 • Geologi
 • IT
 • Kjemi
 • Matematikk
 • Teknologi
 • Fysikk
  • Geofysikk
  • Meteorologi
  • Oseanografi