Concerned Students Oppgaveserie nr. 1: Retten til et miljø som sikrer helsen

Vi synes det er fantastisk når masterstudenter vier masteroppgaven sin til å ta opp et miljø- eller klimatema. Henrik Svartås har gjort nettopp dette med sin masteroppgave i Rettsvitenskap, og vi har fått lov til å promotere masteroppgaven hans som den første i en rekke masteroppgaver vi promoterer. Henrik har skrevet om luftforurensning og miljøparagraf Read more about Concerned Students Oppgaveserie nr. 1: Retten til et miljø som sikrer helsen[…]

What’s the status with the international climate negotiations?

By Åse Rustad Kvisberg, Leader of Concerned Students Oslo Concerned Students at the Law Faculty got Pf. dr. Juris Christina Voigt to host a lecture about this topic. Professor Voight works on a daily basis with aspects of environmental law, human rights law and international private law. The last years she has been the primarily Read more about What’s the status with the international climate negotiations?[…]

Er god klimapolitikk en juridisk forpliktelse?

-En gjennomgang av de juridiske argumentene i den nederlandske Urgenda-dommen  Av Agnes Harriet Lindberg, jusstudent og tidligere nestleder i Concerned Students Fra klimapolitikk til klimajuss Det er nå en etablert sannhet at klimaendringene er menneskeskapte. Hvis vi skal unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene må vi begrense den globale oppvarmingen til 2 °C sammenlignet Read more about Er god klimapolitikk en juridisk forpliktelse?[…]

Juss-Buss taler miljøets sak

  Juss-Buss er et studentdrevet rettshjelptiltak som siden 1971 har gitt rettshjelp til utsatte grupper i samfunnet. Formålet har vært å sikre og forbedre den rettslige situasjonen til sosialt og/eller økonomisk vanskeligstilte grupper. Utgangspunktet for vårt arbeid er at individer som er gitt rettigheter skal ha muligheten til å hevde disse rettighetene uavhengig av økonomiske Read more about Juss-Buss taler miljøets sak[…]

Et opprop med bred folkelig støtte

Concerned Students Jus svarer på Andreas Halses kritikk om at oppropet mot oljeleting i Arkitsk er et elitistprosjket i Aftenposten: Andreas Hasle overser at oppropet har bred støtte i 18 organisasjoner, deriblant Besteforeldrenes Klimaaksjon og Concerned Students Jus, og 146 andre underskrifter. Aftenposten publiserte tirsdag et innlegg av tidligere SU-leder Andreas Halse, hvor han stempler Read more about Et opprop med bred folkelig støtte[…]

Stopp grunnlovsstridig oljeleting i Arktis!

Concerned Students Jus Oslo er en av initiativtakerne til et opprop som ble publisert i Dagsavisen: Underskriverne av dette innlegget krever at regjeringen avlyser 23. konsesjonsrunde, og vil støtte et klimasøksmål mot den norske stat dersom de utlyste blokkene tildeles. Verdenssamfunnet har i dag kurs mot en global oppvarming på minst fire grader innen år Read more about Stopp grunnlovsstridig oljeleting i Arktis![…]

Masterdagene på juridisk fakultet

Etter initiativ fra Concerned Students har vi gleden av å presentere MASTERDAGENE 2015! MASTERDAGENE 2015 finner sted siste uka i februar og er et samarbeid mellom Concerned Students Jus, Amnesty Jus, ICJ-studentnettverk, ELSA Oslo og Congreatio Forensis. MASTERDAGENE 2015 er en rekke lunsjarrangementer der studenter kan bli kjent med ulike fagområder og trekke inspirasjon fra fagressurser tilknyttet Read more about Masterdagene på juridisk fakultet[…]

Å lete etter mer olje er i strid med Grunnloven og menneskerettighetene

«Vi kan ikke dure i vei som før og utnytte klimakrisen til vår økonomiske fordel. Staten er rettslig forpliktet til å la klimakrisen endre vår økonomiske politikk.» Leder og nestleder i Concerned Students Norway, jusstudentene Erling og Agnes, har skrevet et blogginlegg til MRbloggen om utlysningen av den 23. konsesjonsrunde hvor de hevder at mer oljeleting vil være Read more about Å lete etter mer olje er i strid med Grunnloven og menneskerettighetene[…]