Master thesis; Environmental Risks: Framing effects of Scope and Responsibility on Policy Support

Av Annika Rødeseikes, fagsjef i Pykologi i CStN. Abstract: The nature of global environmental risks (e.g. climate change) are often complex and thereby difficult to understand through human sensory reception. The perception of these risks will therefore often come from communications from experts and the public discourse. How people evaluate this communication, and how they Read more about Master thesis; Environmental Risks: Framing effects of Scope and Responsibility on Policy Support[…]

Månedens grønne masteroppgave – sosiologi

I takt med den gradvise oppvarmingen av kloden som har pågått de siste 100 årene, har det også kommet et økende fokus på hvilke konsekvenser enkeltmenneskers handlinger og forbruk har for miljøet. Påstanden om at særlig den vestlige verdens forbruk har en negativ innvirkning på miljøet har blitt mer og mer akseptert. Fra starten av Read more about Månedens grønne masteroppgave – sosiologi[…]

Concerned Students Oppgaveserie nr. 1: Retten til et miljø som sikrer helsen

Vi synes det er fantastisk når masterstudenter vier masteroppgaven sin til å ta opp et miljø- eller klimatema. Henrik Svartås har gjort nettopp dette med sin masteroppgave i Rettsvitenskap, og vi har fått lov til å promotere masteroppgaven hans som den første i en rekke masteroppgaver vi promoterer. Henrik har skrevet om luftforurensning og miljøparagraf Read more about Concerned Students Oppgaveserie nr. 1: Retten til et miljø som sikrer helsen[…]