Fagavdelingene er en nyopprettet ordning i Concerned Students Norway. Selv om tanken har vært sirkulert innad i organisasjonen en tid, har vi imidlertid ikke formelt og reelt realisert de før nå (mars, 2018). De er likevel nå lansert, noe vi er veldig stolte over.

Fagsjefavdelingene ble opprettet med utgangspunkt i tanken om at vi ønsket at medlemmene våre skulle få et eget nettverk innenfor sin bestemte fagretning, eller med andre ord få ett faglig nettverk som videre ikke skal være betinget av bosted. Her er det videre tenkt at medlemmene våre skal kunne få utveksle ideer, kunnskap og erfaringer.  I forlengelsen håper vi det vil kunne stimulere til samarbeid og kunnskapsheving.

Hver fagavdeling administreres og ledes av en fagsjef. Fagsjefen har det overordnede ansvaret for den faglige gruppen, og alle fagsjefene utgjør til sammen sentralstyrets faglige ledelse. Pr. i dag har vi fagsjefer innenfor fagretningene; juss, psykologi, samfunnsvitenskapene, realfagene, samt arkitektur og design. Mer informasjon om fagavdelingene vil fremgå etter hvert på våre nettsider.

Overfor sentralstyret har fagsjefene et spesielt ansvar for å inneha en oversikt over klima og miljø utviklingen innenfor deres de fagområdene de er ansvarlge for, samt arbeide med hvordan vi kan kommunisere og arbeide med å øke fokuset på klima og miljøproblematikk i akademia.

Overfor medlemmene vil fagsjefene arbeide for å publisere relevant informasjon vedrørende dette til medlemmene i gruppen. Videre har de for det første påtatt seg et særlig ansvar for å informere om yrkesmuligheter og retninger. Dette innebærer bl. a informere om relevante fag man kan ta, jobber, trainee-opphold, skriveplasser, kurs, gode artikler og arrangementer. I tillegg har de påtatt seg ansvar for å oppmutre medlemmene til å starte yrkesrelevante prosjektarbeid. Samtidig vil det være mulig å henvende seg med spørsmål og ønsker til fagsjefen, som vil delegere disse videre til sentralstyrets administrasjon som vil jobbe for å imøtekomme disse. Bl. a ønsker et medlem en skriveplass et bestemt sted, kan Concerned Students bistå med å inngå en avtale om dette overfor den aktuelle aktøren.

Vi har ikke fagsjefer overfor alle fagretninger enda, men arbeider hardt med å få dette på plass. Er du imidlertid interessert i en fagsjef-rolle eller har spørsmål ta gjerne kontakt her;