Concerned Students Tverrfag

Universitetet i Oslo
Concerned Students Tverrfag

Concerned Students Tverrfag er en gruppe i Oslo. Gruppa fokuserer på interne arrangementer der de gjennomfører tverrfaglige diskusjoner. Studenter fra alle fagdisipliner er velkomne. Ta kontakt med  tverrfag@concernedstudents.no for å være med. Lederen er Åse Rustad Kvisberg – tlf. 47844037.

Socials