Vi ønsker å oppfordre til mer nyskaping hos medlemmene våre gjennom start-up av prosjekter, både rent faglige og tverrfaglige. Grunntanken var her at vi oppdaget at et satt en del kreative sjeler hos oss, som hadde lyst til å bruke det de kan til å utrette noe i samfunnet. Et godt eksempel er Bergensmedlemmet Caroline Håland, som tok initiativ til å ha en «møbelopppussingworkshop» i 2017. Hun lærte der andre hvordan man kan pusse opp gamle møbler som var hentet fra finn.no. Hun lærte bl. a deltakerne om materialer og om ulike teknikker til selve utførelsen. Vi tenkte dermed videre at vi kunne fortsette å tilrettelegge for medlemmene for å gjennomføre prosjekter, og bestemte oss for dette.
I forlengelsen håper vi at dette kan stimulere til at arbeidslivet får nye ideer (det endres til å bli mer miljømessig), samt at studentene kan virkelig oppleve at det de gjør er av relevans og at deres kunnskap/ferdigheter betyr noe (samtidig som de naturlig nokk vil få relevant yrkeserfaring). På sikt kan det også kanskje tenkes at mindre prosjekter kan vokse og bli til selskaper/institusjoner som kan bidra til omstillingsprosessen.
Pr. i dag er vi gang med både et bok-prosjekt og et større oppussingsprosjekt. Vi tenker imidlertid at dette er bare starten, og vi håper at flere våger å stase på dette i fremtiden.