Fagkunnskap
Faglig utvikling og nye perspektiver
gjennom deling av kunnskap
Engasjement
Engasjement for et bærekraftig samfunn
Tverrfaglighet
Samarbeid på tvers av fagdisipliner
Arbeidsliv
Faglig bidrag til utviklingen av
grønne arbeidsplasser
previous arrow
next arrow
Slider

Fagkunnskap og samarbeid på tvers av fagdisipliner er avgjørende for å få til en bærekraftig utvikling av samfunnet Alle individer og alle fagdisipliner kan bidra til omstillingsprosessen 

Nyheter

Concerned Students er en tverrfaglig studentsorganisasjon som arbeider for at den enkelte student skal få mulighet til å utvikle mer refleksjon omkring bærekraft og utforske hvordan en selv kan bidra faglig til omstillingen av samfunnet 

Organisasjonen har en rekke ordninger som tilrettelegger for dette. Gjennom faggrupper, mentorordning, tverrfaglige prosjekter, årskonferanse og andre arrangementer åpner vi opp for at studenter selv kan bidra og utvikle seg faglig 

Bidrag fra studenter og videre faglig utvikling kan ikke skje uten kunnskap fra og samarbeid med arbeidslivet. En del av ordningen våre tilrettelegger derfor for at medlemmene våre skal få fanginnsikter fra arbeidslivet

Ved å inkludere og verdsette bidrag ikke bare fra studentene, men videre fra andre aktører, sikter Concerned Students mot å generere større kunnskapsutveksling om bærekraft i samfunnet og slik sett være en mekanisme for å nå målet om et godt bærekraftig samfunn raskere 

For studenter

For bedrifter

Publikasjoner

Les siste nytt fra bloggen vår