Hei! Siden vår er for øyeblikket under ombygging.

Fagkunnskap og engasjement for en bærekraftig samfunnsutvikling

Aktuelt

Siste nytt

Siste nytt publiseres gjennom bloggen vår her.

arrangementer

Informasjon om våre og andre interessante kommende arrangementer finner du her

Bli medlem

Medlemskap tilgang til våre ordninger

Om oss

Concerned Students er tverrfaglig interessenettverk som består av primært studenter, men også andre personer i arbeidslivet, som har en faglig interesse i klima og miljøspørsmål og ønsker å bidra til en bærekraftig omstilling. Nettverket bygger på grunntanken om at tverrfaglig samarbeid er en nødvendig komponent for å kunne få til en bærekraftig omstilling. Concerned Students fremmer videre det synspunkt at alle individer og alle fagdisipliner kan bidra og spille en rolle i denne prosessen.

Ordninger

Prosjektarbeid

Vi arrangerer flere ganger i semesteret tverrfaglige og yrkesrettede workshops, hvor målet er å arbeide frem et prosjekt arbeidslivet har interesse av.

Mentorordning

Organisasjonen har en mentorordning, hvor den enkelte medlem kan få tilbud om faglig veiledning. Mentorer hos oss er personer i arbeidslivet med spesialkunnskap om klima og miljø fra alle fagdisipliner.

Faggrupper

Faggruppene er interessenettverk for bestemte fagretninger. Siktemålet er at den enkelte student skal få bli kjent med hvordan klima- og miljøspørsmål er relevant for deres fagfelt. Videre danner et åpent forum for faglig diskusjon, erfaringsutveksling og kunnskapsdeling.

Publisering

På nettsiden vår publiserer vi faglig relevante fagtekster, samt bachelor, masteroppgaver og PhDs. Dette er tenkt å være en kilde til kunnskap og inspirasjon for de som besøker nettsiden, samtidig som det synligjør den enkeltes faglige kompetanse.

Klimakonferanse

Concerned Students Day er vår årlige klimakonferanse. Konferansen formål å tilføre nye perspektiver til klimautfordringen fra alle fagdisipliner, og eminente foredragsholdere med ny forskning inviteres til å holde innlegg.

Lokalgrupper

Concerned Students har lokallag ved flere av landets universiteter. Lokallagene er viktige møtesteder for nye og nåværende medlemmer i organisasjonen. Lokallagene arrangerer egne aktiviteter på de ulike studiestedene som bl. a masterlunsj, minglemøter og seminarer.