Full 1
Fagkunnskap
Faglig utvikling og nye perspektiver
gjennom deling av kunnskap
Full 1
Full 2
Engasjement
Engasjement for et bærekraftig samfunn
Full 2
Full 3
Tverrfaglighet
Samarbeid på tvers av fagdisipliner
Full 3
Full 4
Arbeidsliv
Faglig bidrag til utviklingen av
grønne arbeidsplasser
Full 4
previous arrow
next arrow

Vi er en tverrfaglig nettverksorganisasjon for studenter som er opptatt av, og ønsker å bidra til en bærekraftig omstilling. 

Vi mener at fagkunnskap og samarbeid på tvers av fagdisipliner er avgjørende for å få til en bærekraftig omstilling av samfunnet. Alle kan bidra, også studenter.

Bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine

bidra til en bærekraftig omstilling og fremtid

Utvid kunnskapen du har om bærekraft med perspektiver fra andre fagområder. Lær om hvordan bærekraft kan være relevant for ditt fagfelt, og utforsk muligheter for selv å bidra med din fagkunnskap og engasjement!

Dagens studenter finner løsninger på dagens og morgendagens miljø og klimautfordringer. Vi mener at studenter har kunnskaper og ferdigheter som kan hjelpe arbeidslivet i en mer bærekraftig retning allerede under utdanningen.