Fagkunnskap og engasjement for en bærekraftig samfunnsutvikling

Om oss

Concerned Students er en tverrfaglig studentorganisasjon og et faglig nettverk for de som er interessert i klima og miljø. Vi søker å utforske muligheter for å bidra faglig til en bærekraftig omstilling av samfunnet. Nettverket bygger på grunntanken om at tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å kunne få til en bærekraftig omstilling. Organisasjonen fremmer videre det synspunkt at alle individer og alle fagdisipliner kan bidra og spille en rolle i denne prosessen.

Arbeidsliv

Concerned Students har en rekke ordninger som er rettet mot studenter og arbeidsliv. Det jobbes også kontinuerlig med å utvikle og forbedre disse. Gjennom tverrfaglige prosjeker, mentorordninger og traineeavtaler ønsker vi at studenter skal kunne få et innblikk i hvilke muligheter som finnes på arbeidsmarkedet og hvordan deres kompetanse kan bidra til en grønn omstilling av arbeidslivet.

Faglig nettverk

Concerned Students ønsker å være en arena for faglig vekst og kunnskap. Som medlem av Concerned Students får man tilgang til faggrupper hvor man kan utveksle kunnskap og erfaringer med andre studenter. Vi oppmunterer videre medlemmene i faggruppene til å skrive egne fagartikler og studentavhandlinger som kan publiseres på nettsiden vår.

Events

I samarbeid med lokallagene våre, har vi ulike arrangementer med mål om å fremheve nye perspektiver på klimautfordringen. Hvert år holder vi vår egen klimakonferanse: Concerned Students Day. Hit kommer dyktige forskere og andre personer i arbeidslivet for å gi oss siste nytt innen klima og miljø. I tillegg promoterer vi ulike klimarelaterte arrangementer som skjer i regi av andre aktører. En oversikt over disse finner du i eventkalenderen vår.

Få med deg siste nytt fra bloggen vår