Vi er årets nyskapning!

Under Universitetet i Oslos årsfest 2. september ble prsen for årets studentforening delt ut, og Concerned Students vant prisen for årets nyskapning.

 

Leder Erling Fjeldaas og styremedlem Lars Engebretsen mottok prisen på vegne av Concerned Students Norway.
Leder Erling Fjeldaas og styremedlem Lars Engebretsen mottok prisen på vegne av Concerned Students Norway.

– Prisen vil bidra til enda mer fokus på klimaproblemene, ved de høyere utdanningsinstitusjonene i Norge, sier Erling Fjeldaas, leder for Concerned Students Norway.

I Juryens Begrunnelse het det:

Concerned Students Norway er et klima – og miljønettverk som våren 2014 startet opp på UiO. I løpet av kort tid har foreningen opparbeidet en stor medlemsmasse og viser allerede solid profesjonell aktivitet med mange egne arrangementer, som Grønn Lunsj og flere bedriftsbesøk, og samarbeid med andre aktører både på UiO, ellers i Norge og internasjonalt.

Foreningen har målsetning om å skape større miljøfokus innen alle fagfelt, og ønsker å bidra til mer tverrfaglig bevissthet rundt klimaproblematikk hos fremtidens arbeidstakere.

Juryen trekker frem at Concerned Students er en konstruktiv og kritisk stemme med et tverrfaglig grunnlag som fyller en nisje blant studentforeningene.

Prisen for årets studentforening ved Universitetet i Oslo deles ut i to kategorier, Årets nyskapning og Årets forening, og tildeles for fremragende frivillig arbeid innen sosiale, kulturelle og faglig relaterte studentaktiviteter i det foregående studieåret.