Faglig samling hos Regjeringsadvokaten

10659400_724389464277024_732692051217740156_n

Regjeringsadvokaten inviterer til faglig samling i regi av Concerned Students, jus.

28. oktober, fra klokken 14:15 til 16:00.

Program:

«Svalbard – det viktigste sted i Norge for klimakunnskap?» – regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs

«Ansvar for «gammel moro» – refusjonsansvar etter forurensningsloven (Hempel-saken)» – advokat Pål Wennerås

Før og etter foredragene legges det opp til uformell samtale og diskusjon.

 

OBS! Påmelding via mail: jus@concernedstudents.no, begrenset antall plasser.«Regjeringsadvokatembetet er statens advokatkontor i sivile saker. Hovedoppgaver er å føre rettssaker på vegne av staten, samt å gi råd i juridiske spørsmål. Klientene er statlige organer, dvs regjeringen, departementene og deres underliggende etater. Regjeringsadvokaten representerer også Norge i Den europeiske menneskerettsdomstolen, EFTA-domstolen og EU-domstolen. Se http://www.regjeringsadvokaten.no/no/»