Studenter som velger en høyere akademisk utdanning har et ansvar

Plutselig var vi der! Interesserte, organiserte og optimistiske. Det gikk ikke lang tid fra jeg kom over gruppen på Facebook ved ren tilfeldighet, til jeg hadde fått «velsignelse» fra Concerned Students i Oslo om å starte opp i Bergen. Dette var noe som virkelig appellerte til meg. I Bergen har vi mange engasjerte studenter, organisert i ulike organisasjoner og lokallag. Mange av dem med fokus på klima og miljø, og ikke få av dem tilhører i tillegg en politisk plattform. Så hvorfor savnet jeg nettopp noe som Concerned Students?

Jeg tror på studenter. Jeg tror på deres evne til å være genuint interesserte og nysgjerrige, engasjerte og nytenkende. Nettopp fordi de er studenter. Ikke skoleelever eller ansatte. Valget en tar ved å bli student kan være motivert av mange ting, men ikke sjeldent er valget knyttet til indre motivasjon som nettopp nysgjerrighet og interesse. Dernest vil ting som er med på å legge et solid grunnlag for fremtiden, være ytre motiverende. For eksempel praktisering av ens fagfelt gjennom en sikker jobb og naturligvis alle godene knyttet til lønnet arbeid.

Så var det denne fremtiden. «Hvordan kommer den til å se ut, og hvordan kan vi være med på å forme den?» Ingen sjeldent sett setning for studentens øye. Norges rikdom er de siste 50 årene i hovedsak knyttet til olje og gass, og ikke få har sin sikre jobb knyttet til denne sektoren. Heller ikke få av Norges borgere lever godt av den gode avkastningen og rikdommen den har ført med seg. Skremmer det oss at Statoil gjør store kutt i de sikre arbeidsplassene? Det burde det. For utvinning fra de fossile energikildene vil ta slutt. Er studentene våre forberedt?

Stephan Lewandowsky, «psykologisk klimaforsker», forteller i et foredrag i Bergen forrige uke, hvilket budskap han mottar i møte med naturvitere og klimaforskere: «Vi har sagt vårt om jordens negative utvikling – nå må alle andre fagfelt bidra med det som skal til for at det skal skje en global mobilisering mot endring». Dette er viktig å sette på dagsorden. Samfunnsvitere, naturvitere, jurister, humanister, medisinere og fagfolk innen psykologifaget. De har nå fått en utfordring. Om det er 95% eller 97% konsensus om IPCC-rapportenes resultater – spiller det noen rolle? Nei. Klimaet er i endring, og om negative utviklingen fortsetter, vil det få katastrofale konsekvenser.


Jeg mener at studenter som velger en høyere akademisk utdanning har et ansvar. Et ansvar om å bidra til å utvikle samfunnet og verden i en positiv retning. En retning som er med på å snu negative trender som er skadelige for store deler av verden. En retning som bevarer jorden og gjør den bærekraftig og levedyktig i all fremtid. Og det er nå vi trenger studentene. Mer enn noen gang. Studentene bør være bevisst dette ansvaret, og ta utfordringen.

Derfor Concerned Students. Concerned students Bergen, skal i likhet med Oslo-laget, motivere studenter gjennom å skape den plattformen hvor tverrfaglig kunnskapsutveksling og kreativ tenkning får stor boltreplass. En arena der studentene får den selvtilliten og motivasjonen de trenger for å møte arbeidsgivere med krav om kunnskap. Krav om nødvendig kunnskap om hvordan klimaendringene påvirker og kan påvirkes, og hvordan de selv kan få være med å bidra.

Et samarbeid mellom to studentbyer vil kunne bety mye. Concerned Students i Oslo har allerede vært en stor støttespiller i vår oppstartsprosess, og vi ser store fordeler med å ha etablerte faglige studentnettverk i to av landets største byer. Vi kan lære av hverandre, støtte hverandre og oppnå en enda større påvirkningskraft gjennom en tydelig stemme.

Sammen med Concerned Students i Oslo skal vi være med på å utfordre lærestedene våre til å legge til rette for at studentene kan ta det ansvaret de blir utfordret til å ta, uansett studieretning. Vi skal få kunne tenke innovativt og nytt, sikre positiv grønn vekst og bærekraftig utvikling, samt bruke fagene våre til å sikre vår egen og senere generasjoners lyse fremtid. Oljefinansiert forskning, som for eksempel de omtalte «akademiaavtalene» handler om, vil med sine krav stå i veien for denne utviklingen, og vi har lov å si ifra om at disse avtalene ikke er holdbare. De vil tilrettelegge for at universiteter bidrar til vekst i oljenæringen, ikke satsing på fornybar energi – slik vi burde. Universitetene burde ta NENTs vurderinger og kritiske konklusjoner av slike avtaler på alvor.

Bedriftene skal få vite om oss og vår kunnskap når vi inviterer oss selv på besøk, eller legger til rette for at de selv kan presentere seg for oss. Vi vil samarbeide i grupper, diskutere miljø- og klimarelaterte problemstillinger bragt opp fra ulike studieretninger, og dele kunnskap og tanker. Slik forbereder vi oss. Derfor blir vi gode. Og jeg er helt sikker på at studenter med slik erfaring og refleksjon, vil være en rik ressurs for enhver arbeidstaker.

 

1 hendelser på “Studenter som velger en høyere akademisk utdanning har et ansvar”

  1. Hvordan ser det ut når noen kommenterer, mon tro?

    Det er kult med sider som er så fine at man får lyst til å skrive lange og meningsfulle kommentarfeltinnlegg også! Heia, heia!

Stengt for kommentarer.