Global Divestment Day

Dumper kull

Dagen før valentinsdagen gjorde tusenvis av mennesker seg klare til å slå opp med fossil energi.

FrConsernedStudents21-2
Erika Ribu er styremedlem i Concerned Students, journalist og student ved Universitetet i Oslo

 

Fredag 13. februar demonstrerte mennesker i 60 land i verden for å kreve at offentlige institusjoner skal trekke ut investeringer i fossil energi. Concerned Students var med på marsjen i Oslo.

Bevegelsen som initierte markeringen, Divestment Movement, er nylig omtalt som den raskest voksende miljøbevegelsen i vår samtid. I 2014 greide de å trekke ut 400 milliarder kroner av fossil energi rundt om i verden.

– Men vi henger langt etter i Norge, og krever derfor i dag at oljefondet trekkes ut av kull! Siv og Erna: dere må slå opp og dumpe fossil energi!, åpnet Laila Riksaasen Dahl fra Besteforeldrenes klimaaksjon demonstrasjonen med.

Dahl knuser så et svart ”kull”-hjerte i to. Folkemengden på Jernbanetorget i Oslo jubler. I Bergen og Trondheim ble liknende demonstrasjoner holdt som en del av den globale markeringen Global Divestment Day. I anledning valentinsdagen spilte demonstrasjonen på kjærligheten med hjerteparoler, knuste kullhjerter og grønne, fornybare hjerter.

 Beskjeden fra demonstrantene til politikerne var tydelig:

«Nok tull! Oljefondet ut av kull!».

Kullfritt: Kullhjertet knuses i to til publikums jubel. Foto: FIVH v/Knut Neerland
Kullfritt: Kullhjertet knuses i to til publikums jubel. Foto: FIVH v/Knut Neerland

 

 

Oljefondet ut av kull

– Oljefondet solgte seg ned til et titalls oljeselskaper i fjor, men det hjelper ikke bare å selge seg ut av et og et kullselskap. Vi må få hele fondet ut av alt som smaker av kull, oppfordrer Arild Hermstad fra Framtiden i våre hender.

Norge har i dag 362 milliarder oljefondkroner investert i kull, olje og gass. Nå har imidlertid flere private aktører forstått at en fossil fremtid ikke er lønnsom, og begynt å trekke ut sine investeringer. Eksempelvis har Storebrand, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Nordea allerede trukket ut mange millioner kroner fra kullinvesteringer de siste årene.

Nå må oljefondet følge etter.

Slår opp med kull: Demonstrantene i Oslo ønsket seg ut av forholdet med kull dagen før valentinsdagen. Foto: FIVH v/Knut Neerland
Slår opp med kull: Demonstrantene i Oslo ønsket seg ut av forholdet med kull dagen før valentinsdagen. Foto: FIVH v/Knut Neerland

Fossilfrie kommuner

Fordi oljefondet og den norske økonomien er bygd opp rundt fossilbransjen, er mange ledd i samfunnet avhengig av olje og gass. Fossilbransjen holder også et fast grep over de fleste norske kommuner. Men det er fullt mulig å stille strengere krav til at kommunene skal trekke ut investeringer i fossil energi, forklarer ordfører i Eid kommune Alfred Bjørlo. Han viser til Eid Kommune som et eksempel.

– 29. Januar i år vedtok vårt kommunestyre at 1. Eid kommune skal ikke ha noen midler plassert i kullselskap. 2. Vi skal ha minimalt av midler investert i fossil energi. 3. 10% skal være plassert i grønne obligasjoner, sier ordføreren.

Bjørlo var også pådriveren til at KLP trakk ut alle sine pengeplasseringer ut av kullindustrien. Etter å ha trukket ut investeringene, flyttet KLP deretter beløpet, 500 millioner kroner, over til investeringer i fornybar energi i utviklingsland.

– Det er altså fullt mulig å dreie samfunnet over til fossilfritt, og det trenger ikke å være så mye mer komplisert enn det, oppmuntrer Bjørlo og håper at Eid Kommune kan være et eksempel for andre kommuner i retning av en fornybar fremtid.

Hjerteparoler: Demonstrasjonen spilte på kjærligheten i anledning valentinsdagen. FIVH v/Knut Neerland
Hjerteparoler: Demonstrasjonen spilte på kjærligheten i anledning valentinsdagen.

Fremover

I dag investerer de fleste banker, pensjonsfond og investorer store penger i produksjonen av kull, olje og gass. Skal vi unngå mer enn to grader global oppvarming, må pengene skifte hender – fra kull, olje og gass til bærekraftige alternativer som solenergi, kollektive løsninger og biologisk produksjon skriver Fossilfrie penger.

– I 2015 skal vi derfor fortsette arbeidet for at investorer skal bli en del av klimaløsningen. I Norge skal vi jobbe for et fossilfritt oljefond, og for at flere kommuner skal følge eksempelet til Eid, avslutter Laila Riksaasen Dahl markeringen med.

  • Divestment Movement (Fossilfrie penger på norsk) er en bevegelse startet av 350.org og Fossil Free. Den består av universiteter, bystyrer, institusjoner og pensjonskasser i hele verden som jobber for å trekke ut investeringer og fond i fossil energi. 400 milliarder kroner er til sammen trukket ut av fossil energi rundt i verden.
  • Fredag 13. februar arrangerte Fossilfrie penger Global Divestment Day over hele verden.
  • Argumentet til kampanjen er at når det er galt å ødelegge klima, er det også galt å tjene penger på virksomhet som bidrar til dette.
  • I Norge ble markeringen arrangert av Framtiden i våre hender med samtlige fagforeninger, miljøbevegelser og organisasjoner bak.

Fossilfrie pengers krav i Norge er at oljefondet, kommuner og universiteter:

  1. Kutter alle investeringer i kull i 2015.
  2. Raskt øker investeringer i fornybar energi.
  3. På sikt kutter alle investeringer i olje og gass.

(kilde: Fossilfrie penger, Framtiden i våre hender)