Concerned Students-dagen 2015

For andre år på rad inviterer vi til Concerned Students-dagen!

CStN

[English below]

Ni foredrag representerer ni ulike fagområder som alle tar for seg klimakrisen. Foredragene er åpne for alle, og du kan gå på så mange foredrag du vil – alt fra ett til alle.

Som i fjor, står både meteorologi og økonomi på programmet. Nytt for året er kjernekraft, psykologi, journalistikk, innovasjon, syntetisk biologi, arkitektur og filosofi. I år har vi dessuten ikke bare invitert forskere, men også næringslivsaktører. Vi inviter også til frokost under foredraget hos CICERO.

Dagen arrangeres av Concerned Students, et tverrfaglig klima- og miljønettverk for studenter.
Alle foredrag avholdes i Georg Sverdrups hus, aud. 2, Blindern foruten frokostforedraget til Borgar Aamaas som arrangeres i Forskningsparken, salen «Kino».

Program:

10:00 – 11:00 Meteorologi
Hva betyr klimaendringene for oss?
– Borgar Aamaas, CICERO

12:00 – 13:00 Fysikk
Nuclear Power 2.0 – Can thorium based energy save the climate?
– Sunniva Rose

13:00 – 13:45 Psykologi
Effekten av personlige miljøtiltak: Symbol eller snøball?
– Erik Nakkerud

14:00 -15:20 Journalistikk
Hvorfor er ikke klimaendringene DEN STORE SAKEN?
– Elisabeth Eide
Hva er klimajournalistikk? Hva kunne det blitt? (Workshop)
– Andreas Ytterstad

15:30 – 17:00 Innovasjon
Syntetisk biologi og klima
– Håkon Høgset, IGem
Upcycling-design – creativity as driver for sustainable life-style
– Jürgen Breiter
Sahara Forrest Project
– Joakim Hauge

17:15 – 18:00 Filosofi
Klimakrisen – årsaker og utveier
– Arne Johan Vetlesen

18:15 – 19:00 Økonomi
Klimatrusselens muligheter
– Jens Ulltveit-Moe

Velkommen!

For the second year in a row we invite you the Concerned Students-Day!

Nine lectures representing nine different disciplines that consider the environmental crisis. The lectures are open for everyone and you can come to all the lectures you want – or just one of them. We have some lectures in English, so the international students are most welcome too!

Like last year, both meteorology and economy are included in the program. The new lectures for this year are atomic energy, psychology, journalism, innovation, synthetic biology, architecture and philosophy. Different this year is that we have invited business actors as well as researchers. We also invite you to a breakfast organized in CICERO.

The day is arranged by Concerned Students, an interdisciplinary student network that deals with climate and environmental issues. All the lectures are held in Georg Sverdrups hus, aud. 2, Blindern (the Big Library), except for the breakfast that will be in Forskningsparken, in the “Kino” hall.

Program

10:00 – 11:00 Meteorology

What does climate change mean for us?

– Borgar Aamaas, CICERO

 

12:00 – 13:00 Physics

Nuclear Power 2.0 – Can thorium based energy save the climate? [IN ENGLISH]

– Sunniva Rose

 

13:00 – 13:45 Psychology

The effect of personal environment: Symbol or snowball?

– Erik Nakkerud

 

14:00 -15:20 Journalism

Why is not climate change THE BIG ISSUE?

– Elisabeth Eide

What is climate journalism? What could have it been? (Workshop)

– Andreas Ytterstad

 

15:30 – 17:00 Innovation

Synthetic biology and climate

– Håkon Høgset, IGem

Upcycling-design – creativity as driver for sustainable life-style [IN ENGLISH]

– Jürgen Breiter

Sahara Forrest Project [IN ENGLISH]

– Joakim Hauge

 

17:15 – 18:00 Philosophy

The climate crisis – causes and solutions

– Arne Johan Vetlesen

 

18:15 – 19:00 Economics

The climate threat’s opportunities

– Jens Ulltveit-Moe

 

Welcome!