Bil vs. Buss

Bil vs. Buss

Åse Rustad Kvisberg Leder av Concerned Students Oslo
Innlegget er skrevet av Åse Rustad Kvisberg
Leder av Concerned Students Oslo

Er valget virkelig så vanskelig?

Jeg vokste opp på et veldig lite sted. Faktisk så lite, at om en av bygdas traktorer kjørte forbi, så visste du hvem det var bare på lyden av kjøretøyet. Det samme kan ikke sies om stedet jeg bor nå. Oslo er så nedkjørt av alle mulige kjøretøyer at noen minutter ute på ringveien gir deg øresus i flere minutter. Om jeg er så uheldig å stå langs en trafikkert gate i rushen kjenner jeg smaken av eksos. Dette bidrar ikke til et sunt miljø; hverken for naturen eller oss. Når jeg går til bussen om morgenen, trenger jeg laNgt mer enn to hender for å telle alle dem som kjører forbi med bare nistepakka som passasjer. Dette representerer ikke en fornuftig bruk av ressurser.

Som nordmenn har vi vokst opp i et samfunn hvor bilen ble allemannseie etter krigen, og hvor alle kunne kjøpe sin egen bil når rasjoneringen ble opphevet i 19601. Siden den gang, har det rullende kjøretøyet med fire hjul, tjent som et symbol; både på status og frihet. Man kunne ta seg dit man ville, når man ville.

Denne grafen viser konsentrasjonen av nitrogendioksid (NO2), som i hovedsak stammer fra eksos. Kilde: http://www.luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/Luftkvaliteten_i_Oslo_i_2014_-_En_oppsummering.sflb.ashx
Denne grafen viser konsentrasjonen av nitrogendioksid (NO2), som i hovedsak
stammer fra eksos. Kilde: http://www.luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/Luftkvaliteten_i_Oslo_i_2014_-_En_oppsummering.sflb.ashx

Men biler på fossilt brennstoff er og blir forferdelig forurensende.

Flere ganger i løpet av året er det så høy luftforurensning, at det er farlig for enkelte grupper i samfunnet å gå ut av døren2. Den totale luftforurensningen i bydelene i Oslo har økt, i følge grafene til norsk institutt for luftforskning3. Dette med tanke på at det er flere bydeler med alvorlig høy forurensning nå, enn for 10 år siden. Forurensningen fra norsk veitrafikk har økt med 30% siden 19904, og står for omtrent en fjerdedel av all forurensning i Norge.

Kilde: https://ssb.no/klimagassn/
Kilde: https://ssb.no/klimagassn/

Nye muligheter

Siden 1940 har mer enn halvparten av nasjonen bodd i tettbebygde strøk, og antallet utgjør i dag 80%6. Bare det siste tiåret har halvparten av all befolkningsvekst i Norge skjedd innenfor en radius på 10 mil fra Oslo. Dette peker i én retning – og det er den kollektive. Når så mange mennesker bor så tett, og når utviklingen later til å fortsette, så må det være et klart signal om hva som må prioriteres. Vi har muligheten til å omstille oss, og vi har alle forutsetninger for å gjøre det. 

Kilde: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8929&Content_7242=7244:110609::0:7243:1:::0:0
Kilde: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8929&Content_7242=7244:110609::0:7243:1:::0:0

Oslo har en utrolig stor potensiell kundegruppe for kollektivtrafikk!

Den lille bygda jeg vokste opp i er ikke et ideelt sted for yrende kollektivtrafikk. Med omtrent 200 innbyggere, og hvor anslagsvis halvparten har sin jobb innenfor «bygdegrensa», er grunnen til at det bare går omtrent tre busser om dagen åpenbar. Hvorfor gjør ikke da Oslo mer for å lokke dem til seg?

Men så til det som irriterer meg mest av alt; prisen. Både som student og allminnelig samfunnsborger har jeg en interesse av at ting helst skal ha en rimelig pris. Og med det jeg sier nå, mener jeg ikke å fornekte den alminnelige prisstigningen i samfunnet i tråd med blant annet inflasjon. Men når prisene heves, sendes ett signal til kundegruppen – og det er et negativt et. NSB økte sin standard minstepris fra 199 kr til 249 kr. Ruter endret prisen på månedskort for studenter fra 390 kr til 410 kr8. Det er forholdsvis snakk om 50 og 20 kroner, noe som ikke er en forskrekkelig høy sum – men signaleffekten er stor. Skal man få forurensingen ned, må folk velge grønne alternativer. Og når grønne alternativer blir dyrere, blir det ikke mer fristende å velge grønt!

Kollektivtilbudet er sprengt og prisen er for høy

Bil på fossilt brennstoff, er ikke et grønt alternativ! Å kjøre kollektivt vil alltid være et mer miljøvennlig valg, med mindre alternativet er å gå eller å sykle.

Graf - utslipp per person

Graf - utslipp forskjellige gjøretøy

Dette må både vi som samvittighetsfulle samfunnsborgere og politikerene innse. Kollektivtransporten må utbygges og må gjøres til et mer attraktivt valg!

Kilder:
1https://snl.no/Norge_i_etterkrigstiden
2http://www.vg.no/nyheter/innenriks/miljoevern/svaert-hoey-luftforurensning-i-oslo/a/23392260/
3http://www.luftkvalitet.info/home.aspx
4https://ssb.no/klimagassn/
5http://www.miljostatus.no/Tema/Klima/Klimanorge/Utslipp-av-klimagasser/Karbondioksid-CO2-utslipp/
6http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8929&Content_7242=7244:110609::0:7243:1:::0:0
7http://www.nettavisen.no/dittoslo/slik-skal-nsb-fa-togene-i-rute/8491798.html
8https://ruter.no/nyheter/prisendring/

Legg igjen en kommentar

Lukk meny