Concerned Students-dagen 21/4/16
Midtfjellet Vindkraft. 44 turbiner var satt i drift i 2013 og i 2014 var vindkraftanlegget på Midtfjellet det i Norge med størst elektrisitetsproduksjon.

Concerned Students-dagen 21/4/16

Velkommen til Concerned Students-dagen for vårsemesteret 2016!

Dagen arrangeres den 21/4. Temaet denne gangen er ‘Fossilfritt UiO’. Nærmere bestemt en faglig sondering rundt at UiO fortsatt investerer i fossile næringer; hvorfor, hvordan, og hva vi kan gjøre med det.

Dagen har to bolker. Den første består av to forelesninger i Auditorium 2 i Georg Sverdrups-hus, oppe på Blindern på UiO. Andre del er en paneldebatt som blir holdt i Biblioteket på Chateau Neuf.

Det første foredraget starter kl 15:15 og holdes av Lena Gross. Språket er Engelsk. Hun er doktorgradsstipendiat på UiO og skriver i faget antropologi. Prosjektet heter “Magnifying Uncertainties – Marginality and Belonging in the Oil/Tar Sands Region”. Hun fokuserer på hvordan olje/tjære sandindustrien i Alberta, Canada, har påvirket lokalbefolkning. Dette vil hun trekke overføringer til på det norske samfunnet og hvordan vi er påvirket av olje. Relevant for vårt tema vil være hvordan et samfunn kan bli avhengig av en næring, og hvordan dette påvirker oss.
[fb event]

Neste foredrag starter kl 16:15 og holdes av Eirik Romstad, førsteamanuensis ved Handelskolen, NMBU. Han vil belyse Concerned Student-dagens tema, Fossilfritt UiO, fra et økonomisk ståsted. Til daglig underviser Romstad i makroøkonomi, som er et av hans spesialområder i tillegg til blant annet miljø- og ressursøkonomi. Noen av temaene for forelesningen vil være investeringsatferd og eksempler på selskaper som allerede i dag opererer under høye etiske og miljømessige krav.
[fb-event]

Neste bolk er i Biblioteket på Chateau Neuf fra klokken 19.Der vil det holdes en paneldebatt, som først innledes av en liten konsert med student-koret Klin Kokkos. Etter debatten vil det bli matservering, bar og sosialt. Temaet for debatten vil også være Fossilfritt UiO. Problemstillingen er hvordan mengden grønne investeringer kan økes, og hvorfor vi bør gjøre dette. Fokuset vil være på UiO, men også andre praktiske eksempler vil bli trukket inn. Deltagerne i panelet er Eirik Romstad, som holder forelesningen tidligere på dagen. Inga Ydersbond, statsviter og doktorgradsstipendiat med temaet “advocacy coalitions” i EUs energi- og klimapolitikk. Og Anders Føllestad, filosof ved UiO.
[fb-event]

Vi håper å se deg!

In English:
// Welcome to the Concerned Students Day of the spring semester 2016! The theme is “Fossilfree UiO”. We will take part in the global divestment-movement, use UiO as an example on an institution that continues to invest in fossil energies, and analyse it from an academic perspective. The Day is held the 21st of April, and has two components. The first is consistent of lectures, and will be held in Auditorium 2 at the University Library of UiO (at Blindern). One of these will be in English, details below. In the evening there will be a debate (in Norwegian) at Chateau Neuf, at 7pm.

Lena Gross‘ lecture will be the day’s event in English. It will be at 15:15.  Gross has her master-degree in anthropology from Albert-Ludwigs-Universitet Freiburg (Germany). Her fields of interest include resource and nature management, social change and power relations in arctic and northern regions, such as Canada, Greenland and Northern Norway. She is currently writing her PhD at the Department of Social Anthropology at UiO as a member of the research group “Overheating. The Three Crises of Globalization”. Lenas PhD-project is titled “Magnifying Uncertainties – Marginality and Belonging in the Oil/Tar Sands Region”. Her case study is placed in the area of North-Eastern Alberta in Canada, close to Statoil’s oil sands lease areas. She has focused on how the oil/tar sands industry has changed the area not only materially but also culturally and socially. These changes have impacted local people to very different amounts, high lightening and magnifying the issue of inequality in Canada.

In her lecture she will show how the oil sands industry impacts nearly all aspects of people’s life in North Eastern Alberta, creating dependencies and a boom and bust economy. She will then argue that not only the immediate neighborhood of the industry but the whole Nation of Canada has been changed tremendously through its reliance on the petroleum industry. Lastly she will draw the line to the situation in Norway today.

[fb-event]

Hope to see you!

Legg igjen en kommentar

Lukk meny