Hilsen fra lokallaget i Trondheim

cst1cst2

 

 

 

 

 

 

Vi startet opp undergruppe i Trondheim etter et vaffelmøte og helgebesøk fra Erling og Erika i februar. Siden det har vi hatt infomøte og fått med en gjeng fine folk som er gira på økt fokus på tverrfaglighet, klima- og miljø. Akkurat nå består vi av en liten kjerne som nettopp har arrangert to vellykkede arrangementer her i byen.

Det første arrangementet vårt ble holdt i april. Her samarbeidet vi med ulike andre klima- og studentorganisasjoner om en debatt rundt mat i miljøperspektiv. Skal det være kortreist, lokalt og økologisk? Plantebasert? Eller insekter, laboratoriedyrket kjøtt og vertikale veksthus? Hvordan burde egentlig fremtidens matproduksjon være? Og hva burde man legge i handlekurva for å styre utviklingen i riktig retning? Vi arrangerte en paneldebatt med forskere fra ulike leire for å finne ut hva som faktisk er lønnsomt i et miljøperspektiv. Med Birger Svihus i spissen ble det en god debatt, med ulike synspunkt og mulighet for tilhørere å få svar på hvor miljøvennlig(fiendtlig?) maten vi spiser faktisk er.

Concerned Students Trondheims første diskusjonskveld ble holdt på ISAK kulturhus et par uker senere. Her inviterte vi studenter fra helt ulike fagfelt til å holde korte innlegg om sin klimarelevante masteroppgave. Simen Rostad Sæther skriver oppgave i samfunnsøkonomi og var tilstede for å legge frem tall på hvilke policytilnærminger som faktisk fungerer. Emma Marjakangas snakket om hvordan nedhugging av skog påvirker det biologiske mangfoldet i Brasil, mens Marcela Reggiani la frem sin forskning på hvilke grep lokale myndigheter i samme land gjør for å implementere FNs klimaavtale. Moana Simanas studerer industriell økologi og var her denne kvelden for å snakke om livssyklusanalyse og utslipp ved våre forbruksvarer. I tillegg var Haakon Duus fra sivilingeniørstudiet Energi og miljø tilstede for å snakke om implementering og design av PV-microgrids i Bhutan. Etter de engasjerende fremleggene ble det tid for diskusjon og utdypende spørsmål til master og doktorgradsstudentene.

Legg igjen en kommentar

Lukk meny