Måndens grønne arbeidsplass

13115781_10156910928990344_512876927_n
Målet er et moderne, utslippsfritt samfunn som sysselsetter mennesker i grønne næringer
13223581_10156910929185344_1180064600_o
Vegard Frihammer i rundbordsdiskusjon med Concerned Students Bergen

Med en forretningsmodell som satser på å gjøre fornybar energi mer tilgjengelig, er Greenstat valgt ut som månedens grønne arbeidsplass.

Greenstat er ett av de selskapene som har valgt en forretningsmodell som ikke er låst opp mot tidligere investeringer og suksesser, og derfor kan satse på nye områder, som fornybar energi. Prosjektene deres fremmer utvikling av nye energiløsninger, som bruk av hydrogen og lokal energi.

— Etablerte forretningsmodeller og tidligere suksesser gir ikke lenger de samme resultatene, forklarer Greenstat i en hilsen til Concerned Students. De mener at den etablerte kraftindustrien i Norge har tøffe tider i møte, og at selskaper som Statoil vil møte på utfordringer knyttet til et høyere kostnadsnivå, lavere oljepris og redusert tilgang til billige ressurser. Det kommer til å merkes i årene fremover, og derfor er det å satse på grønne løsninger av stor interesse. — Greenstat fokuserer på å posisjonere seg inn mot de mulighetene som kommer og trenger ikke bekymre seg for tap i eksisterende virksomhet. Greenstat skal tjene penger, men pengene skal tjenes på klimavennlige prosjekter.

Norges grønne lokomotiv

Bakgrunnen for å starte Greenstat er at satsingen innen fornybar energi i dag går for sakte og at det skjer for lite. Greenstat mener at Norge trenger en ny aktør som kan innta rollen som Norges grønne lokomotiv.

— Den globale oppvarmingen vi står ovenfor er meget alvorlig. Greenstat søker å bidra i kampen for å nå 1,5-gradersmålet der potensialet viser seg. Med dette utgangspunktet reiser ansatte i Greenstat utslippsfritt eller kollektivt til og fra arbeid og på jobbreiser så lenge det er praktisk mulig. Det er også oppfordret til og godt beskrevet hvordan man reiser utslippsfritt til Greenstats lokaler på Fantoft i Bergen.

Greenstat forteller at de har som mål å skape flere grønne arbeidsplasser. En av de ansatte, Tore Solheimslid, holder på med en mastergrad innen energiteknologi og er sterkt engasjert i klima- og miljøutfordringer. Hans ønske om å jobbe for Greenstat stammer fra et ønske om å «redde verden» gjennom å gi alle tilgang til fornybar energi, der Greenstat er det selskapet han føler vil gi han størst potensiale til å bidra i den retningen på en bærekraftig måte. Slike ambisjoner og engasjement inn mot det fornybare skiftet er akkurat de verdiene Greenstat mener de trenger for å lykkes.

Men hvem kan søke jobb i Greenstat?

— Det Greenstat først og fremst trenger, som nevnt, er personer som har et eierforhold til det grønne skiftet. Kompetansebehovet er mangfoldig, og tverrfaglig kompetanse er å foretrekke over spisskompetanse når det kommer til ansettelser. De fleste nye arbeidsplassene blir å finne i leverandørsektoren som ringvirkning av Greenstats aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Lukk meny