Concerned Students Oppgaveserie nr. 2: Enklere tilgang på lokalt produsert strøm

Concerned Students Oppgaveserie nr. 2: Enklere tilgang på lokalt produsert strøm

13223409_10154158095591197_1163166585_o

 

Månedens grønne masteroppgave handler om hvordan man kan gi tilgang til grønn elektrisitet i rurale områder i land i Sør, gjennom å produsere strømmen i småskala lokalt.

Oppgaveforfatter Håkon Duus utviklet et verktøy for kostnadseffektive designløsninger som gir tilgang til produsere lokal strøm, gjennom såkalte “microgrids”.

Mer om hva oppgaven handler om:

I dag lever fremdeles 1.3 milliarder mennesker uten tilgang til elektrisitet, og de langt fleste av disse bor i land sør for Sahara og Asia, i rurale områder. Småskala strømproduksjon er i økende grad et godt alternativ for å elektrifisere disse områdene, som og har god tilgang på solressurser. Frem til nå har det vært begrenset bruk av optimaliseringsverktøy i design-prosessen av mikrogrids, og en helhetlig metodologi som dekker prosessen fra start til slutt foreligger ikke.  Det finnes selvfølgelig flere ulike verktøy som assisterer beslutningsprosessen i ulike faser, noen i evaluering av ressurser, noen til dimensjonering, og noen på detaljert økonomisk analyse, men ingen som inneholder alt.

Formålet med oppgaven er å ta et første skritt mot en helhetlig og open-source metodologi til planlegging, dimensjonering og analyse av mikrogrid, rettet mot rurale områder i utviklingsland. Oppgaven tar for seg mulige metoder for å løse problemer tilknyttet manglende data i optimaliseringsprosessen, og vil gi et lite rammeverk av betingelser og vurderinger som kan gjøres underveis.

For å evaluere metodologien var oppgaveforfatteren på felttur til Phuentsholing, Bhutan, og foretok feltmålinger, for så å sammenlikne disse med antatte og estimerte verdier.

Oppgaven er som nevnt et første skritt på veien, og det skrives nå flere oppgaver på samme tema, som tar utgangspunkt i funnene gjort her. Det langsiktige målet er å bygge kompetanse på autonome mikrogrids i Bhutan, og legge til rette for at mikrogrids kan planlegges og bygges lokalt, med lokal kunnskap, uten nødvendig assistanse fra eventuelle bistandsprosjekter eller -organisasjoner

En stor takk rettes til Marta Molinas ved NTNU,  Uten henne ville ikke dette prosjektet vært mulig.

Les hele oppgaven her: Håkon Duus Masteroppgave

13214892_10154158095596197_1141368960_o13214965_10154158095606197_1231116176_o

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Lukk meny