Regulering av lysforurensning i norsk rett

Flere av Concerned Students Jus sine medlemmer holdt foredrag om sine pågående masteroppgaver under miljørettsuka i april 2017. De tre mini-foredragene ble holdt som “masterlunsj”,  en lunsj Concerned Students-jus har holdt fem semestre på rad for å stimulere til flere miljørettslige masteroppgaver. Foredraget som er lagt ut her, er holdt av Concerned Students Norways leder Erling Fjeldaas tre måneder inn i hans arbeid med oppgaven. Oppgaven heter Regulering av lysforurensning i norsk rett.

Mer om oppgaven:
 Begrepet “lysforurensning” kan defineres som “unødvendig belysning”. Det er særlig fem ulemper Erling undersøker om reguleres. For det første medfører unødvendig belysning helseproblemer, særlig forstyrret døgnrytme og stress. For det andre medfører det problemer for miljøet, ved at dyr, planter og insekter blir påvirket av det. For det tredje medfører det redusert utsyn til himmelen. For det fjerde er det mange estetiske ulemper knyttet til det. For det femte vil en reduksjon av lysforurensning være mer energieffektivt. Skjerming, vinkling, lystype, lysstyrke, dimming og lyssensorer er enkle tiltak som gjør belysningen mer effektiv og mindre skadelig. I oppgaven redegjøres det for forurensingsloven, plan- og bygningsloven, naboloven, naturmangfoldloven, folkehelseloven og en mengde forvaltningspraksis på området.