Er du vår neste HR-ansvarlig?

HR-ansvarlig søkes!

Concerned Students Norway er en organisasjon som har eksistert siden 2013. CStN ble stiftet av to jusstudenter ved UIO. Når organisasjonen ble stiftet vant den bl. a en pris for «årets nykommer» blant studentorganisasjonene i Oslo, ettersom vi var en av de første studentorganisasjonene som tok sikte på å ha en faglig tilnærming til klimaproblematikken, gjennom bl. a å arrangere debatter og seminarer og informere om relevante klimajobber til studentene. Dette er vi er veldig stolte over.

Sentralstyret har nå hovedsete i Bergen, men består av studenter fra hele landet. Hvor du bor/studerer, er ikke av betydning.

Concerned students har imidlertid utviklet seg mye de siste årene, og vi befinner oss nå i fremdeles i en overgangsfase hva gjelder både struktur og fokus.

Enhetene i Concerned Students Norway er per i dag sentralstyret og lokallagene. Tidligere har det eksistert flere lokallag basert på fagretning, f. eks hadde vi jussgruppen, psykologigruppen og tverrfagsgruppen i Oslo. Vi har nå opphevet undergruppene og satser på å ha ett lokallag i Oslo. Vi har per i dag lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Lokallagene er veldig viktige, da det er de som setter i gang bl. a debatter og seminarer (og vår egen klimakonferanse omtalt som CST-dagen). Som kompensasjon for tapet av undergruppene har vi imidlertid opprettet overordnede faggrupper vi omtaler som fagavdelingene, hvor den enkelte student kan møte andre klima og miljøinteresserte i samme fagretning uavhengig av bosted.

Hva gjelder fokus ønsker å fortsette generelt å skape opplysning og faglig debatt rundt klimautfordringen. Dette har vi tradisjonelt gjort som nevnt ved å bl. a arrangere debatter og seminarer, informere om klima og miljørelevante jobber etc. Nå retter vi imidlertid fokuset mot å gi den enkelte student ett sterkere grunnlag og relevant erfaring, da vi i større grad ønsker å tilrettelegge for at den enkeltes student skal få utvikle seg faglig og bli bedre rustet til å møte klimautfordringene når han eller hun går inn i yrkeslivet. Dette vil vi gjøre gjennom bl. a inngå avtaler med ulike aktører som kan gi den enkelte relevant praksis-opphold, publisere studentenes master og bacheloroppgaver, finansiere reiser til sommerskoler og seminarer, oppmuntre til tverrfaglig- prosjektarbeid m.m. Nye ordninger for studentene er under stadig utvikling og evaluering.

Vi ser dermed nå etter en HR-ansvarlig som i hovedsak vil kunne bidra til å holde en oversikt over hvem studentene er og hva de ønsker å oppnå, samt bistå med å knytte kontakter med arbeidslivet. HR- ansvarlig vil samarbeide tett med leder, nestleder og organisasjonssekretæren om overnevnte.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Holde oversikt over hvem som er med i organisasjonen, hva de har gjort, faglige interesser og hva de arbeider med (skriftlig dokument) i samarbeid med sekretæren og leder.
 • Arbeide selvstendig (og av og til i samarbeid med leder og nestleder/fagsjefene) med å finne personer som kan være mentorer, fagsjefer, medlemmer etc.
 • Bistå lokallagene med å finne personer til foredrag og lignede ved behov.
 • Arbeide med å skaffe organisasjonen kontakter og samarbeidspartnere i arbeidslivet. Dette gjøres i samarbeid med sekretæren.
 • Bistå lokallagslederne med rådgivning i forhold til rekrutering, medlemskontakt etc. ved behov.
 • Skrive attester og stillingsannonser.

Kvalifikasjoner

 • At du er under/har HR-utdannelse eller lignende utdannelse er en fordel, men ikke et krav.
 • Interesse for klima og miljøproblematikk er en fordel.

Personlige egenskaper vi ser etter

 • Løsningsfokusert og med god evne til gjennomføring.
 • Evne til både samarbeid og selvstendighet.
 • Positiv, engasjert og initiativrik.
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.
 • God til å bygge relasjoner.

Vi tilbyr

 • Relevant erfaring som HR-ansvarlig, samt organisasjonserfaring.
 • Alt av digitalt utstyr som en måtte trenge og ønske.
 • Attest.
 • Full opplæring.
 • Gratis reiser til hva en måtte ønske av arrangementer og lignende. Gratis reise i forbindelse med landstreff, generalforsamling etc.
 • Finansiering av kurs og seminarer som er av relevans for personlig faglig utvikling.
 • Veldig godt og ivaretakende miljø.

Generelle opplysninger

 • Vervet har en varighet på 1 år, med mulighet for gjenvalg. Vervet er ulønnet.
 • Internt har vi et delegerings system, så skulle en være travel i perioder pga eksamen eller trenger pause pga sykdom eller lignende, er dette ikke noe problem.

Kontaktperson for stillingen:

Leder Linn Ulla Liljeros, telefon 46860877 eller mail, leder@concernedstudents.no

Søknad med CV sendes til: leder@concernedstudents.no.Vitnemål og attester kan gjerne sendes med.

 

 

Er du vår neste HR-ansvarlig?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Rull til toppen