Satsing for 2021: Bærekraftige universiteter og utdanninger

Satsing for 2021

Gir utdanningene vi tar oss riktig og tilstrekkelig kunnskap og innsikt om bærekraftig utvikling til at vi kan være bidragsytere til en bærekraftig omstilling når vi går ut i arbeidslivet? Hvordan arbeider Norges universiteter og høyskoler for dette? 

Disse viktige spørsmålene er det vi ønsker å skape mer bevissthet omkring og diskutere. Derfor har vi i år planlagt en rekke arrangementer og andre aktiviteter for dette. Hva kan vi studenter gjøre for at våre universiteter og utdanninger skal bli bærekraftige? hva må vi lære om innenfor ulike fagdisipliner, og hvordan kan universitetene organiseres og drives for å nå dette målet? Dette er eksempler på spørsmål som vi nærmere vil tematisere. 

Bli med på våre arrangementer og aktiviteter fremover! Bli medlem hos oss her.