Vil du bli med i vårt diskusjonsforum for klima og miljø?

leaves, foliage, maple

Vi ønsker at alle studenter som har en interesse for klima og miljø, skal kunne ha et samlingspunkt, uavhengig av hvor man bor eller hva man studerer. Vi har derfor opprettet et diskusjonsforum for klima og miljø, som er en arena hvor du kan stille spørsmål, diskutere med andre, få inspirasjon, utveksle ideer og knytte nettverk.

I tillegg ønsker vi å bruke forumet til å arrangere ulike korona-vennlige aktiviteter, som konkurranser, diskusjoner, o.l. Vi håper at vi med dette kan bidra til en litt hyggeligere studiehverdag for mange!

Hvem kan bli med?

  • Dette er stedet for deg som er interessert i ulike temaer knyttet til bærekraft, klima og miljø.
  • Forumet er primært tiltenkt studenter, men alle med interesse for klima og miljø kan bli med.
  • Du kan bli med uansett hvor i verden du studerer.
  • Du kan bli med uansett hva du studerer! Alle fagområder er velkomne!

Hvorfor bli med?

  • Du får tilgang til en arena hvor du kan diskutere, utveksle ideer og tanker om temaer som opptar og interesserer deg.
  • Få faglig påfyll og inspirasjon.
  • Bli med på koronavennlige aktiviteter og konkurranser!
  • Ordningen er gratis.
  • Utvid nettverket ditt! Bli kjent med mennesker som deler dine faglige interesser.
  • Få tips til ulike arrangement om klima og miljø.

Høres dette ut som noe for deg? Bli meld i gruppa her.