concerned students

Concenred Studetns

Concerned Students er et nettverk og organisasjon for de som har en faglig nysgjerrighet rettet mot klima og miljø. Concerned Students grunnleggende formål er å være mulighetsarena for de som ønsker å bidra med sin fagkunnskap og sitt engasjement.

OM oss

Concerned Students er et nettverk for studenter i høyere utdanning fra alle fagområder, som har en faglig interesse for klima og miljø i relasjon til klimautfordringen, og ønsker å bidra gjennom sitt fag. Fellesnevneren for medlemmene er en faglig interesse og nysgjerrighet rettet for klima og miljø og en søken etter et nettverk hvor de kan møte andre med samme interessefelt og motivasjon.

Concerned Students som konsept bygger på en tanke om at tverrfaglig kunnskapsutveksling og samarbeid er en nødvendig komponent for å sikre bærekraftig utvikling, og at alle kan bidra. Som studentorganisasjon har Concerned Students som primære formål å tilrettelegge for at den enkelte student skal få bidra med sin kunnskap og engasjement gjennom en rekke ordninger, og det arbeides stadig med å utvikle nye. 

Concerned Students grunntanke er at dette best kan oppnås med å lage systemer som verdsetter den enkelte gjennom bidraget den enkelte gir. I fagavdelingene diskuterer og hjelper studentene hverandre (deler kunnskap og refleksjoner). Fagsjefene bidrar til at studentene innenfor den relevante faggruppen får en orientering om hvordan klima/miljø er relevant for fagene de studerer.

Imidlertid gjennom mentorordningen og de yrkesrelevante prosjektarbeidene, aktualiseres kunnskapen som studentene tilegner seg og arbeidslivet inkluderes. Gjennom mentorordningen bidrar dyktige klima/miljø utdannede personer til å gi studentene ny og gjerne erfaringsbasert kunnskap. Gjennom de tverrfaglige prosjektarbeidene videreføres kunnskap til samfunnet. Videre handler Concerned Students offentlige konferanser og seminarer om å verdsette gjennom å trekke frem i lyset de som arbeider frem ny viten om ulike klima/miljø problemstillinger.

Gjennom å bygge slike ulike ordninger, som verdsetter alle i alle ledd, med studentene som utgangspunkt, har Concerned Students som overordnet ambisjon å være en mekanisme som bidrar til en god og effektiv endring av samfunnet i bærekraftig retning. 

Vi driver med følgende:

– Arrangerer tverrfaglige seminarer for å belyse ulike perspektiver på klimautfordringen, både internt og på fakultetene rundt omkring.

– Inngår trainee-avtaler med arbeidslivet og arbieder mot å få på plass en “emnebank” på problemstillinger relatert til klima/miljø som arbeidslivet har behov for.

– Arrangerer interne workshops med henblikk på å møtes og utvikle noe sammen (t. d en presentasjon/video) om et tema som er relevant for arbeidsliv/samfunnet.

– Har en rekke samlinger hvor vi snakker om hvordan fagene våre kan være relevante og brukes i relasjon til klimautfordringen.

Våre kjerneverdier:

Organisasjonen bygger på følgende verdier

  • Arbeidsliv
  • Engasjement
  • Tverrfaglighet
  • Fagkunnskap