concerned students

Concerned Students

Concerned Students er et tverrfaglig nettverk og organisasjon for studenter som har en faglig interesse for klima og miljø. Organisasjonen har som grunnleggende formål å være et samlingspunkt og mulighetsarena for de som ønsker å bidra med sin fagkunnskap og sitt engasjement.

OM oss

Concerned Students er pr. definisjon et nettverk for studenter i høyere utdanning fra alle fagområder, som har en faglig interesse for klima og miljø i relasjon til klimautfordringen, som er nysgjerrig på hvordan sitt fagområde er relevant og søker å utforske muligheter for selv å bidra med sitt fag. Fellesnevneren for medlemmene er en faglig interesse og nysgjerrighet rettet mot klima og miljø, og en søken etter et nettverk hvor de kan møte andre med samme interesser og ambisjoner.  

Som organisasjon bygger Concerned Students på følgende verdier; tverrfaglighet, fagkunnskap, engasjement, arbeidsliv og fremmer følgelig det synspunkt at ny fagkunnskap, tverrfaglig kunnskapsutveksling og samarbeid er nødvendige komponenter for å få til en bærekraftig omstilling og utvikling av samfunnet, og alle kan bidra. Concerned Studetns har følgelig valgt å arbeide mot dette gjennom å tilrettelegge for at den enkelte student skal få bidra med sin kunnskap og engasjement gjennom en rekke ordninger. Concerned Students mener dette kan best oppnås med å skape en institusjonell struktur og systemer som ikke bare verdsetter den enkeltes fagkunnskap og engasjement gjennom bidraget den enkelte gir. For å få til videre kunnskapsutveksling og samarbeid mot bærekraftig omstilling, er det sentralt å inkludere og validere andre aktører – arbeidslivet – i prosessen. 

Vi driver med følgende:

– Arrangerer tverrfaglige seminarer for å belyse ulike perspektiver på klimautfordringen, både internt og på fakultetene rundt omkring.

– Inngår trainee-avtaler med arbeidslivet og arbieder mot å få på plass en “emnebank” på problemstillinger relatert til klima/miljø som arbeidslivet har behov for.

– Arrangerer interne workshops med henblikk på å møtes og utvikle noe sammen (t. d en presentasjon/video) om et tema som er relevant for arbeidsliv/samfunnet.

– Har en rekke samlinger hvor vi snakker om hvordan fagene våre kan være relevante og brukes i relasjon til klimautfordringen.

Concerned Students

Concerned Students er et tverrfaglig nettverk og organisasjon for studenter som har en faglig interesse for klima og miljø. Organisasjonen har som grunnleggende formål å være et samlingspunkt og mulighetsarena for de som ønsker å bidra med sin fagkunnskap og sitt engasjement.

Om oss

Concerned Students er pr. definisjon et nettverk for studenter i høyere utdanning fra alle fagområder, som har en faglig interesse for klima og miljø i relasjon til klimautfordringen, som er nysgjerrig på hvordan sitt fagområde er relevant og søker å utforske muligheter for selv å bidra med sitt fag. Fellesnevneren for medlemmene er en faglig interesse og nysgjerrighet rettet mot klima og miljø, og en søken etter et nettverk hvor de kan møte andre med samme interesser og ambisjoner.  

Som organisasjon bygger Concerned Students på følgende verdier; tverrfaglighet, fagkunnskap, engasjement, arbeidsliv og fremmer følgelig det synspunkt at ny fagkunnskap, tverrfaglig kunnskapsutveksling og samarbeid er nødvendige komponenter for å få til en bærekraftig omstilling og utvikling av samfunnet, og alle kan bidra. Concerned Studetns har følgelig valgt å arbeide mot dette gjennom å tilrettelegge for at den enkelte student skal få bidra med sin kunnskap og engasjement gjennom en rekke ordninger. Concerned Students mener dette kan best oppnås med å skape en institusjonell struktur og systemer som ikke bare verdsetter den enkeltes fagkunnskap og engasjement gjennom bidraget den enkelte gir. For å få til videre kunnskapsutveksling og samarbeid mot bærekraftig omstilling, er det sentralt å inkludere og validere andre aktører – arbeidslivet – i prosessen. 

Vi driver med følgende:

– Arrangerer tverrfaglige seminarer for å belyse ulike perspektiver på klimautfordringen, både internt og på fakultetene rundt omkring.

– Inngår trainee-avtaler med arbeidslivet og arbieder mot å få på plass en “emnebank” på problemstillinger relatert til klima/miljø som arbeidslivet har behov for.

– Arrangerer interne workshops med henblikk på å møtes og utvikle noe sammen (t. d en presentasjon/video) om et tema som er relevant for arbeidsliv/samfunnet.

– Har en rekke samlinger hvor vi snakker om hvordan fagene våre kan være relevante og brukes i relasjon til klimautfordringen.