concerned students

leaves, foliage, maple

Om organisasjonen

Vi startet opp i 2013. Målet vårt er å tilrettelegge for at studenter innen høyere utdanning får mer fagkunnskap og innsikt om bærekraft. Dette tar de med seg inn i arbeidslivet. Du kan lese mer om organisasjonens historie, kjerneverdier og arbeid her:

Sentralstyret

Styret har det overordnede ansvaret for organisasjonens mål og virke. Styret samles tre ganger i året, i tillegg til å ha månedlige styremøter. Du kan lese mer om styret og målene vi har satt oss for 2021 her:

autumn, leaves, bright