Arrangementer

Her publiserer vi alle arrangementer som kan gi videre innsikter til klimautfordringen 

Vi må snakke om klimaflyktninger

ICJ-studentnettverk og fagutvalget for flyktning- og humanitærrett vil i samarbeid med Bergen Global ønske velkommen til en spennende panelsamtale med Terje Einarsen, Vikram Kolmannskog og Jessica Schultz.

Tirsdag 30. april 2019 kl. 08:30–09:30, Bergen Global CMI/UiB Jekteviksbakken 31, 5006 Bergen, Hordaland

Cicep-Cree: Seminar om nye klimamål for EU og Norge

På årets CICEP-CREE-seminar ser vi på hva EU og Norge kan gjøre for å øke utslippskuttene. Hvor langt kan vi strekke oss for å nå målene i Paris-avtalen? Hvilke konsekvenser har dette for Norge og for EU?

Torsdag 25. april 2019 kl. 09:00–12:30, Litteraturhuset Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, Norway

Grunnlovens § 112: dumpingplass for tomme løfter?

Marius Gulbranson Nordby om Grunnloven, maktfordelingen og prøvingsretten og hvordan disse forholder seg til miljøparagrafen og klimasøksmålet.

Tirsdag 14. mai 2019 kl. 20:30–21:30, GODT BRØD (Christie, Museeplassen) Museeplassen 3, 5007 Bergen, Hordaland