Fagsjef: Annika Rødeseike

Kontakt: fagavdelingpsyk@concernedstudents.no

Denne gruppen er for studenter som studerer psykologi; enten på bachelor-, master- eller profesjonsnivå. Fokuset i denne gruppa vil være på å diskutere og dele forskning så vel som egne tanker om psykologi og klima- og miljørelaterte problemstillinger. Miljøpsykologi, studiet av samspillet mellom mennesket og miljøet, har de senere årene blitt til et veletablert felt i Norge og kan studeres i sin rene form i Lillehammer og til dels i Bergen. Foruten om disse studietilbudene, mener vi at alle psykologistudenter – uansett nivå – kan bidra med viktig kunnskap i diskusjonen som i sin tilspissede form ofte kranser rundt problemstillingen: «hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye»?

I denne gruppen medlemmene kunne ta del i et form hvor artikler, jobbrelaterte nyheter, aktuelle og spennende konferanser og foredrag, diskusjonstråder vil være tilgjengelig. Kanskje vil det legges ut tips om forskningsassistentstillinger for klima- og miljørelaterte forskningsprosjekter? Skal vi samle en gruppe å dra på miljøpsykologikonferanse*? Hvordan vil et kommentarfelt under en delt forskningsartikkel om «nudging» utarte seg; er vi uenige eller ganske enige?

Hvis du lurer på hvordan kan du kan være med å bidra med din kunnskap om hvordan mennesket tenker, føler og agerer, til å finne gode løsninger på klima- og miljørelaterte problemstillinger, er dette gruppa for deg!

*gode sponsemuligheter her!

 

Lukk meny