Fagsjef: Julia Berg

Kontakt: fagavdelingjuss@concernedstudents.no

Velkommen til Concerned Students sin juridiske avdeling. Her vil det i stor grad fokuseres på miljø- og klimaretten og dens pågående utvikling og innflytelse. Miljø- og klimaretten er et spesielt interessant rettsområde fordi det vil være høyst aktuelt for å forme hvordan vi skal håndtere og regulere både nåværende, og fremtidige klimautfordringer. Samtidig er det et bredt felt, ettersom det gjør seg gjeldende innenfor flere andre ulike fag – slik som for eksempel forvaltningsrett, tingsrett, menneskerettigheter, sivilprosess, anbudsrett, energirett, havrett og plan-og bygningsrett. Det viser seg dermed at å ha en interesse for, og eventuelt også å jobbe utelukkende med miljørett, vil åpne flere dører for et interessant og meningsfylt student- og arbeidsliv.

Det er også viktig å påpeke at miljø- og klimaretten er i konstant utvikling – rett og slett fordi klimaendringene er mer fremtredende nå enn noen gang før. Flere bedrifter(både i offentlig og privat sektor), internasjonale organer, interesseorganisasjoner og privatpersoner begynner å forstå at tiden renner ut, og at rettslige virkemidler dermed er noe av det viktigste vi har for å få til reelle endringer som vil utgjøre en forskjell. Flere store rettssaker, slik som i Nederland, India og vårt eget lille Norge, er gode eksempler på dette. Det er derfor det er så viktig at studenter jobber sammen for å finne løsninger på de neste store utfordringene som for eksempel vann- og luftforurensning, forekomst av mikroplast i havet, skadelige sjødeponier i norske fjorder, og vern av viktige ressurser og friluftsområder. Her kan spesielt jussen og fremtidens jurister spille en viktig rolle – noe den juridiske avdelingen i Concerned Students ønsker å bidra med.

 

 

Lukk meny