Fagsjef: Tara S McDade

Velkommen til den samfunnsvitenskapelige avdelingen til Concerned Students!Tilnærminger knyttet til klima og miljø er i stadig endring, og ulike disipliner innenfor samfunnsvitenskap utruster oss med ’verktøy’ som evner oss til å forstå komplekse sammenhenger og løse utfordringer. Hvordan forholder vi mennesker som samfunnsaktører oss til de naturlige omgivelsene våre – det være seg klima, miljø, økosystemer, kulturer, andre mennesker og/eller dyr?
Miljøorientert samfunnsvitenskapelig forskning fokuserer på sosiale og institusjonelle faktorer som påvirker miljømessig ressursforvaltning og årsaker til miljøproblemer, samt hvordan miljøproblemer er sosialt konstruert og definert. Concerned Students samfunnsvitenskapelige avdeling er et nettverk der miljøinteresserte og engasjerte kan møtes for å diskutere aktuelle temaer, dele kunnskap og bidra til en økt forståelse. I tråd med resten av Concerned Students, har avdelingen også som formål å være en plattform som kan bistå de som ønsker å spesialisere seg i temaer innenfor klima og miljø – uansett nivå.
Dette innebærer blant annet at vi legger ut relevante og interessante artikler, oppgaver, prosjekter, og jobbrelaterte nyheter, og tilbyr en oversikt over studiesteder med programmer eller enkeltemner som kombinerer samfunnsvitenskap med miljø og klima.

Lukk meny