MEDLEM

MEDLEMSKAP HOS CONCERNED STUDENTS GIR DEG STEMMERETT VED VALG AV SENTRALSTYRET OG TILGANG TIL ALLE VÅRE ORDNINGER.

tVERRFAGLIGE PROSJEKTARBEID

Du får tilsendt tilbud om å bli med på alle tverrfalige prosjektarbeid som igangsettes.

Trainee

Du vil få tilsent relevnate tilbud om trainee-opphold.

mENTOR

Du får tilbud om å bli knyttet til en mentor for veiledning i forbindelse med relevant faglig arbeid.

nYHETSBREV

Du får tilsendt siste nytt fra oss, som f. eks nye faglige publikasjoner, saker organisasjonen diskuterer.

iNVITASJON TIL FAGLIGE OG SOSIALE OPPLEGG

Du får invitasjoner til alle større og mindre faglige og sosiale samlinger og arrangementer.

kLIMAKONFERANSE

Du får invitasjon og mulighet til bestemme hvem du vil ha på vår årlige klimakonferanse, Concerned Students-day.

pROMOTERING AV FAGLIG ARBEID

Du får tilbud om å publisere faglige tekster og avlagte avhandlinger.

sTEMMERETT

Du får mulighet til å stemme ved valg av nytt sentralstyre, og slik sett mulighet påvirke hvem og hva Concerned Studetns skal arbeide med og mot.

Det koster 50 kr å være medlem i semesteret. Før du melder seg inn vips oss gjerne på vipsnr eller overfør til;