Medlem

Medlemskap gir tilgang til alle våre ordninger og samlinger

Det koster 50 kr i semesteret å være medlem

Mentorordning

Du får mulighet til å få hjelp og støtte fra våre mentorer

Trainee

Du får tilgang til de ulike trainee-avtalene vi inngår

Faggrupper

Du får tilgang til en faggruppe og fagsjef

Prosjektarbeid

Du får invitasjoner til alle våre yrkesrelevante prosjektarbeid

TVERRFAGLIGHET/ENGASJEMENT/FAGKUNNSKAP/ARBEIDSLIV

Samlinger

To ganger i året samles alle medlemmene i Concerned Studetns for diskusjon og refleksjon om hvordan fagene våre kan brukes i relasjon til klimautfordringen. Som medlem får du invitasjon til disse også.

Innflytelse

Concerned Studetns er en frivillig organisasjon, og gir medlemskap dermed mulighet til å influere hva Concerned Studetns skal være og arbeide med fremover