Medlem

Medlemskap gir tilgang til alle våre ordninger og samlinger

Det koster 50 kr i semesteret å være medlem

Mentorordning

Du får mulighet til å få hjelp og støtte fra våre mentorer

Trainee

Du får tilgang til de ulike trainee-avtalene vi inngår

Faggrupper

Du får tilgang til en faggruppe og fagsjef

Prosjektarbeid

Du får invitasjoner til alle våre yrkesrelevante prosjektarbeid

Innflytelse

Concerned Studetns er en frivillig organisasjon, og gir medlemskap dermed mulighet til å influere hva Concerned Studetns skal være og arbeide med fremover