Kontakt oss

Sentralstyret

Kontakt her sentralstyret for informasjon om organisasjonens formål og virke

  • leder@concernedstudents.no

Medlemsinfo

Ta kontakt her for informasjon og spørsmål til det å være medlem, samt om de ulike ordningene vi har

  • sekretar@concernedstudents.no

Lokallag, Oslo

Ta kontakt her for informasjon eller kontakt med lokallaget i Oslo

  • oslo@concernedstudents.no

Lokallag, Bergen

Ta kontakt her for informasjon eller kontakt med lokallaget i Bergen

  • bergen@concernedstudents.no

Lokallag, Tromsø

Ta kontakt her for informasjon eller kontakt med lokallaget i Tromsø

  • tromso@concernedstudents.no

Hovedkontor

  • Bergen Works, Vestre Skostredet 2, 5017 Bergen
  • +46 46860877