kontakt oss

For ulike henvendelser, Kontakt oss på følgende:

Sentralstyret

Ta kontakt med sentralstyret dersom du har spørsmål om organisasjonens formål og ambisjoner:
leder@concernedstudents.no

Medlemskap

Har du spørsmål angående medlemskap eller ønsker informasjon om de ulike ordningene våre, ta kontakt her:
sekretar@concernedstudents.no

Redaksjonen

Har du spørsmål angående publisering av studentavhandlinger eller fagartikler, ta kontakt med redaktør: redaktor@concernedstudents.no

Bergen Lokallag

Ønsker du å komme i kontakt med lokallaget i Bergen, kan du besøke lokallagets egen facebookside eller ta kontakt her:
bergen@concernedstudents.no

Oslo Lokallag

Du kan ta kontakt med lokallaget i Oslo via lagets egen facebookside, eller ved å ta kontakt her:
oslo@concernedstudents.no

Tromsø Lokallag

Har du spørsmål til lokallaget i Tromsø, kan de kontaktes via lagets egen facebookside eller på mail:
tromso@concernedstudents.no

Hovedkontor

  • Bergen Works, Vestre Skostredet 2, 5017 Bergen
  • +47 46860877