Faggrupper

Faggrupper

Faggruppene er faginndelte grupper som våre medlemmer får tilbud om å være med i. Faggruppene er arenaer for faglig diskusjon og har til hensikt å være et knutepunkt hvor en kan bli bedre kjent med andre studenter som har tilsvarende interesser, samt lære fra andres faglige arbeider. 

Gruppene ledes og drives av en fagsjef, som følger opp gruppens diskusjoner og gir informasjon om siste bevegelser på fagområdet. Fagsjefen gir en gang i året en anbefaling om hva Concerned Students bør fokusere på og fremheve fra det aktuelle fagområdet. 

Våre faggrupper

Samfunnsvitenskap

Faggruppen for samfunnsvitenskap omfatter alle vitenskaper som er knyttet til hvordan samfunn organiseres og fungerer. Dette er gruppen for studenter på statsvitenskap, sosiologi, kriminologi, rettssosiologi, antropologi, m.m.

Rettsvitenskap

Faggruppen omfatter alle som utdanner seg til å finne frem til innholdet i rettsregler, altså alle som studerer rettsvitenskap.

Design, kunst og arkitektur

Faggruppen omfatter alle studium som frembringer viten om hvordan noe må konstrueres for å formidle ulike uttrykk. Her omfattes studenter som blant annet studerer ingeniørfag, arkitektur, design og kunst.

Utdanningsvitenskap & pedagogikk

Faggruppen omfatter alle som studerer ulike pedagogiske studium og profesjonsstudier innen utdanningsvitenskap, deriblant lektorprogrammet og grunnskolelærerutdanningen.

Medisin & psykologi

Faggruppen omfatter alle studium som frembringer viten om menneskets helse. Her finner en blant annet studenter fra medisin, sykepleie og psykologi.

Realfag

Faggruppen for realfag omfatter studieretninger som utforsker sammenhenger og forhold i naturen. Her omfattes kjemi, fysikk, biologi, informasjonsteknologi, geofag, matematikk, m.m.

Humaniora

Denne faggruppen inkluderer en rekke ulike studier knyttet til humanistiske fag. Her omfattes studenter som blant annet studerer arkeologi, medievitenskap, teatervitenskap, musikkvitenskap, religion, historie, kultur, lingvistikk og filosofi.

Økonomi

Faggruppen for økonomi omfatter studium som frembringer viten om økonomiske forhold og sammenhenger. Her finner en studenter fra blant annet administrasjon og regnskap, bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi.