Faggrupper

Faggrupper

Faggruppene er faginndelte grupper som medlemmene, basert på fagretning, får tilbud om å være med i. Faggruppene er arenaer for faglig diskusjon og følgelig en mulighetsarena for å bli bedre kjent med hvordan ens fag er relevant i relasjon til klimautfordringen.   

Gruppene ledes og drives av en fagsjef, som følger opp gruppens diskusjoner og gir informasjon om siste bevegelser på fagområdet. 

Våre faggrupper

Samfunnsvitenskap

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which.

Rettsvitenskap

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which.

Design, kunst & arkitektur

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which.

Pedagogikk & lærerutdanning

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which.

Medisin & psykologi

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which.

Realfag

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which.