fagskriv

rosa, grass, the drip

Student-avhandlinger

Vi ønsker å publisere bachelor, master og doktoravhandlinger som relaterer seg til klima og miljø. Det er viktig å vise hvor viktig det er å undersøke slike spørsmål, og inspirere andre studenter. Les avhandlingene under. 

Fagtekster

Vi mener det er verdifullt at ikke bare avhandlinger, men også andre fagarbeid fremheves og distribueres. Dette gjør vi her. Les fagtekstene her. 

Ønsker du å få oppgaven din publisert hos oss, eller har du spørsmål knyttet til dette, ta kontakt på: redaktor@concernedstudents.no