For bedrifter

tverrfaglige prosjekter

Flere ganger i semesteret arrangerer vi tverrfaglige og yrkesrettede workshops, hvor målet er å arbeide frem et prosjekt arbeidslivet har interesse av. Prosjektet kan være motivert av behov som arbeidslivet har, men kan også være noe studentene selv ser arbeidslivet har behov for. 

Tanken bak denne ordningen er å gjøre studenters faglige interesser og kompetanse relevant, og være et positivt bidrag til arbeidslivet.  

Mentorer

Organisasjonen har en mentorordning hvor hvert enkelt medlem kan få tilbud om faglig veiledning, innspill og hjelp. Mentorer hos oss er personer i arbeidslivet med spesialkunnskap om klima og miljø fra alle fagdisipliner. 

Den grunnleggende tanken med mentorordningen er å inkludere kunnskapsrike og engasjerte personer i yrkeslivet til å bidra med sin kunnskap og erfaringer gjennom støtte og hjelp til den enkelte student eller til en faggruppe.  

Traineeordning

Concerned Students jobber for tiden med å få på plass en traineeordning for våre medlemmer. Medlemskap gir mulighet til å melde seg inn i traineeordningen vår hvor vi arbeider frem avtaler med arbeidslivet. Som medlem vil du derfor etterhvert kunne få tilbud om ulike traineeopphold. Vi ønsker å gi studenter en mulighet til å bruke sin kunnskap i et faglig relatert arbeidsprosjekt. I tillegg håper vi at studentene, gjennom sin kompetanse og ferdigheter, kan være til nytte for bedriftene og andre aktører i arbeidsmarkedet.