for studenter

Vi arbeider kontinuerlig med å utarbeide og videreutvikle ordninger, slik at du som student kan bidra med din fagkunnskap og engasjement. Per i dag kan du delta på vår årlige konferanse og interne samlinger, bli med i vårt digitale klima- og miljønettverk, samt publisere avhandlingen din eller andre faglige arbeid på nettsiden vår. Vi har også åpnet for at du kan gi et bidrag til arbeidslivet, gjennom for eksempel å holde et foredrag om din klima – eller miljørelaterte bachelor eller master.

Klima og miljønettverk

Konferanse og samlinger

Bidrag til arbeidslivet

Publisering av faglige arbeid