Erling Fjeldaas, etablerer og leder 2013-2017

Historie

Initiativ og oppstart Concerned Students ble stiftet 12. september 2013 av jusstudentene Lars Engebretsen og Erling Fjeldaas. Begge mente det manglet et studentnettverk som kombinerte engasjement for miljø og fag. Etter hvert kom de i kontakt med Professor dr. jur. Beate Sjåfjell, leder av Concerned Scientists Norway, som oppfordret til å starte en studentutgave av deres nettverk.

Den første gjengen De to jusstudentene valgte først å etablere organisasjonen ved Det juridiske fakultet. Ved å henge opp A1-plakater med info om den nye organisasjonen og invitasjon til informasjonsmøte, kom ti studenter til deres første møte. På møtet hadde både Andreas Ytterstad og Beate Sjåfjell fra Concerned Scientists Norway åpningsappeller. Og med det ble gruppen på to utvidet til seks. På den første generalforsamlingen i slutten av semesteret ble det første styret satt, med Hanne Hareide Skårberg, Nils-Erik Flatø, Ingeborg Holt, Ane Egeland, Erling Fjeldaas og Lars Engebretsen ­– alle studenter ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Identitetsskaping og de første arrangementene Det første styret var enige om hva gruppen ville og hva som var dets særegenhet. Concerned Students Norway skulle være en ikke-aktivistisk miljøgruppe med utelukkende fokus på fag og yrkesliv. Det ble arrangert tre bedriftsbesøk til Flyktninghjelpen, ØKOKRIMs miljøavdeling og Scatec/Scatec SOLAR. I tillegg ble det arrangert en juridisk forelesning om klimaflyktninger. Denne synlighet førte til at hele 23 studenter møtte opp på generalforsamlingen i slutten av semestret, og at den første undergruppen kunne bli etablert – «Concerned Students Jus».

Organisasjonen vokser Som «Concerned Students Norway» tilsier, var ambisjonene store allerede fra starten. Dette faglige og yrkesrettede nettverket skulle spre seg til flere byer og samlet også utgjøre en studentstemme i samfunnet. Det kom på plass en nettside med faglige blogginnlegg, og plutselig en dag ringte telefonen fra Bergen, og en måned senere, januar 2015, hadde Annika Rødeseike etablert en gjeng som kalte seg Concerned Students Bergen. I Oslo vokste organisasjonen også videre da Gro Ingvild Flø opprettet den faglige gruppen Concerned Students Psykologi.

Året 2015 – høyt aktivitetsnivå Både i Oslo og Bergen ble det arrangert mengder med arrangementer, både yrkesrettede og faglige. Concerned Students-dagen ble for første gang arrangert av Oslo-gjengen – dette ble et heldagsseminar med åtte foredrag innen åtte ulike fagdisipliner. I Bergen utmerket de tverrfaglige rundbordsdiskusjonene seg – én gjesteinnleder og tverrfaglig diskusjon mellom studenter fra alle mulige fagretninger. Ellers fortsatte bedriftsbesøkene, blant annet til selveste Regjeringsadvokaten, som snakket om ulike dommer om forurensningsskade. I Oslo fortsatte tradisjonene med å arrangere «Masterlunsj», et møte mellom forskere og studenter på 4. og 5. året der det gis tips og råd om miljøtemaer for masteroppgaver.

Organisasjonen strekker seg nordover I januar 2016 dro sentralstyret til Concerned Students Norway på rundreise til Trondheim og Tromsø for å etablere nye grupper. I Trondheim hadde de allerede avtale med to studenter som hadde vist interesse. Gruppen ble etablert og i løpet av det samme semesteret ble det arrangert to faglige arrangementer med mange mennesker i Trondheim by. I Tromsø hadde ikke sentralstyret planlagt like godt, men ved å rope ut om organisasjonen og levere ut flyers i gangene, fikk de med seg en gjeng med jusstudenter. Og med det fantes organisasjonen i fire av landets største byer.

Landstreff I september 2016 ble det første landstreffet arrangert. Landstreffet ble gjentatt i september 2017, og har blitt en tradisjon der alle medlemmene møtes for å utveksle erfaringer, utveksle faglige kunnskaper og diskutere organisasjonens utvikling og drift. Landstreffet har begge årene blitt arrangert på en hytte på Larkollen fra fredag til søndag. I tillegg til faglig og organisatorisk arbeid, har helgene blitt kombinert med båttur, bading, fisking, grilling og fest på lørdagskvelden.

Utskiftinger og nye generasjoner Concerned Students Norway har snart eksistert i fem år og bare få av de som var med i starten, er fremdeles studenter. I september 2017 ble Erling Fjeldaas, lederen siden starten, erstattet med Linn Ulla Liljeros. Sentralstyret hadde hovedsakelig sittet i Oslo frem til da, men i dag er både lederen og flere andre styremedlemmer Bergen-studenter.