Ledige verv

Bli med i vår Concerned familie!

Concerned Students ser for øyeblikket etter engasjerte studenter til ulike verv innad i organisasjonen. Klikk på ikonene for full beskrivelse av stillingsutlysninger.

Kort søknad/motivasjonsskriv og CV sendes til vår Human Resource Manager (HRM), Sigurd Alnes, på:

hrm@concernedstudents.no

Ledige verv: Sentralstyret

Systemutvikler

Concerned Students søker student med kompetanse innenfor informatikk. Vi ønsker at vedkommende skal vidererutvikle våre egne ikt-systemer og bistå med å utvikle nettsiden.

Ledige verv: Fagsjefer

Concerned Students søker fagsjefer til faggruppene: realfag, økonomi, humaniora og medisin og psykologi. 

Fagsjefrollen er for deg som er særlig faglig interessert innenfor et bestemt fagområde og som søker muligheter for å bli oppdatert på siste nytt innenfor det aktuelle fagområdet og dele denne kunnskapen med interesserte i faggruppen i form av facebook-innlegg, nyhetsskriv etc. Som fagsjef vil du videre gi sentralstyret lure råd om hva vi bør fokusere på og fremheve av perspektiver i våre offentlige seminarer og konferanser. Rådene danner også basis for hvilke tiltak /prosjekter vi kan gjennomføre for å sikre at miljøperspektivet videreutvikles innenfor det aktuelle fagfeltet.