Ledige verv

Bli med i vår Concerned familie!

Concerned Students ser for øyeblikket etter engasjerte studenter til ulike verv innad i organisasjonen. Klikk på ikonene for full beskrivelse av stillingsutlysninger.

Kort søknad/motivasjonsskriv, og CV sendes til vår Human Resource Manager (HRM), Sigurd Alnes, på:

hrm@concernedstudents.no

Ledige verv: Sentralstyret

Økonomiansvarlig

Concerned Students søker ny økonmiansvarlig.
Vedkommendes oppgaver er budsjettføring, rådgivning og tilsvarende administrative oppgaver.

Systemutvikler

Concerned Students søker student med kompetanse innenfor informatikk. Vi ønsker at vedkommende skal vidererutvikle våre egne ikt-systemer og bistå med å utvikle nettsiden.

Ledige verv: Fagsjefer

Concerned Students søker fagsjefer til faggruppene: realfag, økonomi, humaniora og medisin og psykologi. 

Fagsjefrollen er for deg som er særlig faglig interessert innenfor et bestemt fagområde og som søker muligheter for å bli oppdatert på siste nytt innenfor det aktuelle fagområdet og dele denne kunnskapen med interesserte i faggruppen i form av facebook-innlegg, nyhetsskriv etc. Som fagsjef vil du videre gi sentralstyret lure råd om hva vi bør fokusere på og fremheve av perspektiver i våre offentlige seminarer og konferanser. Rådene danner også basis for hvilke tiltak /prosjekter vi kan gjennomføre for å sikre at miljøperspektivet videreutvikles innenfor det aktuelle fagfeltet.