Lokallag

Concerned Students har egne lokallag i flere byer. Lokallagene samarbeider med Concerned Students (sentralstyret) om offentlige arrangementer, men har også egne opplegg som bl. a masterlunsj, seminar og bli kjent kvelder. 

Lokallagene er arenaer hvor en kan bli kjent med personene i nettverket/organisasjonen, og er derfor utrolig viktige knutepunkt for medlemmene.

Oslo

Lokallaget i Oslo består av studenter ved UIO og NMBU. I Oslo har det tidligere eksistert flere lokallag, herunder juss, tverrfag og psykologi. De er nå slått sammen til et lokallag. Lokallaget arrangerer ofte internseminarer og sosiale sammenkomster.

Bergen

Lokallaget i Bergen består av studenter fra UIB og HIB. Lokallaget arrangere ofte offentlige seminarer og bedriftsbesøk.

Tromsø

Lokallaget i Tromsø består av studenter ved UIT, og har holdt en rekke store offentlige arrangementer.