Mentorordningen til Concerned Students Norway (CStN) er en frivillig ordning mellom en av organisasjonens faggruppe og en mentor.

Ordningen er ment å fungere som hjelp og støtte til faggruppen i deres virke. Mentor bidrar med veiledning, innspill og faglig hjelp i klima- og miljøspørsmål. Denne ordningen ønsker vi skal være en støtte og kilde til kunnskap for faggruppene.

Har du lyst til å bidra som mentor, eller har spørsmål til ordningen? Send gjerne en mail til administrator for ordningen – organisasjonssekretær Monica Jackson her; Sekretar2@concernedstudents.no

 

 

 

Lukk meny