Om oss.

Concerned Students er studentsvaret til Concerned Scientists Norway, en sammenslutning av forskere med felles ønske om å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Concerned Students Norway er tverrfaglig nettverk av primært studenter, men også andre personer i arbeidslivet som har en faglig interesse i klima og miljøspørsmål. I likhet med vår moderorganisasjon ønsker vi å bidra til at Norge skal få et mer bærekraftig samfunn gjennom å ta i bruk fagene våre. I tillegg til å utfordre og anvende de fagene vi studerer, søker vi sammen på tvers av studieretningene for tverrfalig samarbeid.

Concerned Students Norway legger FNs klimapanels hovedkonklusjoner til grunn for vårt arbeid, og er videre partipolitisk uavhengige.

Kort og godt.  

Nettverket bygger på grunntanken om at tverrfaglig samarbeid er en nødvendig komponent for å kunne få til en bærekraftig omstilling. Vi mener at alle individer og alle fagdisipliner kan bidra og spille en rolle i denne prosessen. Organisasjonen har følgelig som hovedformål å være en arena for sammensmelting av ulike perspektiver og samarbeid. Videre ønsker organisasjonen at den enkelte skal få anvende og utvikle egen fagkunnskap i relasjon til klima og miljøutfordringen, slik at den enkelte står sterke rustet i møte med fremtiden.

Ambisjoner/målsetninger.

  • Samarbeide med ulike aktører i arbeidslivet om lokale og globale miljø- og klimaproblemer.
  • Delta aktivt i samfunnsdebatten.
  • Utveksle faglig kunnskap og kreativ tenkning.
  • Være en kilde til relevant og oppdatert forskning innenfor en rekke fagfelt, blant annet gjennom vår tilknytning til Concerned Scientists Norway.
  • Bidra til at studenter og forskere utfordrer og inspirerer hverandre, blant annet ved å utforske grønne og bærekraftige muligheter innad i fagfeltene.

Grunnpilarene/grunnverdiene.

Organisasjonen har fire grunnpilarer eller kjerneverdier vi tar utgangspunkt i. Disse har fra organisasjonens fødsel i 2013 vert og er fremdeles; fagkunnskap, engasjement, tverrfaglighet og arbeidsliv.

Fagkunnskap: Concerned Students har en sterk tro på at forskning, faglige innsikter og perspektiver er avgjørende hvis vi skal klare omstillingsprosessen, og søker å være en distributør av dette.

Tverrfaglighet: I Concerned Students ser vi tverrfaglighet som en særlig styrke. I tillegg til å utfordre og anvende de fagene vi studerer, søker vi sammen på tvers av studieretningene for å få en bredere forståelse for miljø og kima problematikken i samfunnet vårt. Vi mener at alle yrkesfaglige og akademiske retninger er viktige, herunder bl. a naturvitere, statsvitere, humanister, journalister, medisiner, jurister, kunstnere, ingeniører, arkitekter, økonomer, psykologer, lærere.

Engasjement: Concerned Students ønsker å være en arena hvor den enkelte kan få utvist sitt engasjement for klima- og miljøspørsmål. Engasjement for eget fagfelt og/eller for en bedre fremtid er viktige komponenter hos den enkelte og noe vi videre ønsker å ivareta.

Arbeidsliv: Concerned Students ønsker å samarbeide med arbeidslivet og bidra til at alle aktører fremtiden tar klima og miljø på alvor. Vi ønsker å ha positiv innflytelse på arbeidslivets fremtid og søker å bidra som tverrfaglig arena å bidra til å stake ut en riktig kurs for samfunnet.

 

 

Lukk meny