concerned students

Om oss

Concerned Students er en nettverksorganisasjon for studenter innen høyere utdanning. Organisasjonen er myntet på studenter som søker mer kunnskap om hvordan deres fagfelt er relevant i relasjon til bærekraftutfordringen, vil lære mer fra andre fagdisipliner, og søker å utforske muligheter for selv å bidra med sin fagkunnskap og engasjement.

Fellesnevneren for oss alle er en faglig interesse og nysgjerrighet rettet mot klima og miljø, og et søken etter muligheter for å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom faget man studerer.  

Concerned Students Norway legger FNs klimapanels hovedkonklusjoner til grunn for arbeidet vårt, og vi er videre partipolitisk uavhengige.

VÅRE KJERNEVERDIER

Organisasjonen bygger på følgende kjerneverdier:

  • Tverrfaglighet
  • Fagkunnskap
  • Engasjement
  • Arbeidsliv

Det betyr at vi innehar og fremmer det synspunkt at fagkunnskap, tverrfaglig kunnskapsutveksling og samarbeid er nødvendig for å få til en bærekraftig omstilling av samfunnet. I tillegg fremmer vi det synspunkt at alle kan bidra i denne prosessen. 

Som studentorganisasjon er vårt fokus rettet mot den enkelte student, og vi arbeider nærmere for å tilrettelegge for at studenters fagkunnskap skal få komme til nytte, og følgelig  bidra med sin kunnskap og engasjement i tilknytning til klima- og miljøspørsmål. På denne måten forsøker vi å være en mekanisme som bidrar til en bærekraftig omstilling av samfunnet. 

HISTORIE

Organisasjonen startet opp i 2013 og drev primært med å arrangere ulike offentlige arrangementer, og da særlig årskonferansen vår, Concerned Students Day. Målet med konferansen var å bidra med ny innsikt og kunnskapsheving i det offentlige ordskiftet. Dette driver vi fremdeles med, og samarbeider med lokallagene våre for å få frem ny faglig innsikt fra flere ulike fagdisipliner. I 2017 startet vi også arbeidet med en ny organisasjonsstruktur hvor målet er å i større grad kunne bety noe for den enkelte student og samfunnet. Dette arbeidet har blant annet ledet frem til en rekke spennende ordninger som vi nå kan tilby våre medlemmer.