Prosjekter

Tverrfaglige prosjektarbeid

Flere ganger i semesteret arrangerer vi tverrfaglige og yrkesrettede workshops, hvor målet er å arbeide frem et prosjekt arbeidslivet har interesse av. Prosjektet kan være motivert av behov arbeidslivet har, men kan også være noe studentene selv ser arbeidslivet har behov for. 

Tanken bak denne ordningen er å gjøre studenters faglige interesser og kompetanse relevant, og være et positivt bidrag til arbeidslivet. 

De tverrfaglige prosjektene blir igangsatt av en fagsjef, men vi har egne gruppeledere som følger opp prosjektet fra start til slutt. Prosjektene blir gjennomført i en av byene hvor vi har lokallag, Bergen, Oslo eller Tromsø. Imidlertid er vi åpne for å få til prosjekter også andre steder, forutsatt at vil klarer å finne personer der som kan ta ansvar for prosjektet.  

mentorordningen

Organisasjonen har en mentorordning, hvor den enkelte medlem kan få tilbud om faglig veiledning, innspill og hjelp. Mentorer hos oss er personer i arbeidslivet med spesialkunnskap om klima og miljø fra alle fagdisipliner. Under ser dere Karoline, Tore og Annika, som alle er mentorer hos oss. 

Den grunnleggende tanken med mentorordningen er å inkludere kunnskapsrike og engasjerte personer i yrkeslivet til å bidra med sine kunnskap og erfaringer gjennom støtte og hjelp til den enkelte eller til en faggruppe.   

Klimakonferansen: Concerned Students Day

Concerned Students Day er vår årlige klimakonferanse. Konferansen formål å tilføre nye perspektiver til klimautfordringen fra alle fagdisipliner, og eminente foredragsholdere med ny forskning inviteres til å holde innlegg. Concerned Students-Day arrangeres alltid i oktober i samarbeid med et lokallag. I 2019 vil Concerned Students Day avholdes i Bergen. 

tverrfaglige prosjekter

Flere ganger i semesteret arrangerer vi tverrfaglige og yrkesrettede workshops, hvor målet er å arbeide frem et prosjekt arbeidslivet har interesse av. Prosjektet kan være motivert av behov arbeidslivet har, men kan også være noe studentene selv ser arbeidslivet har behov for. 

Tanken bak denne ordningen er å gjøre studenters faglige interesser og kompetanse relevant, og være et positivt bidrag til arbeidslivet.  

Mentorer

Organisasjonen har en mentorordning, hvor det enkelte medlem kan få tilbud om faglig veiledning, innspill og hjelp. Mentorer hos oss er personer i arbeidslivet med spesialkunnskap om klima og miljø fra alle fagdisipliner. Under ser dere Karoline, Tore og Annika, som alle er mentorer hos oss. 

Den grunnleggende tanken med mentorordningen er å inkludere kunnskapsrike og engasjerte personer i yrkeslivet til å bidra med sine kunnskap og erfaringer gjennom støtte og hjelp til den enkelte eller til en faggruppe.   

klima-
konferranse

Concerned Students Day er vår årlige klimakonferanse. Konferansen formål å tilføre nye perspektiver til klimautfordringen fra alle fagdisipliner, og eminente foredragsholdere med ny forskning inviteres til å holde innlegg. Concerned Students-Day arrangeres alltid i oktober i samarbeid med et lokallag. I 2019 vil Concerned Students Day avholdes i Bergen.