Vi ønsker å tilrettelegge for at den enkelte i større grad kan ta i bruk og utvilke egen fagkunnskap i relasjon til klimautfordringen gjennom start-up av det vi omtaler som yrkesrelevante prosjekter, både rent faglige og tverrfaglige. Dette konseptet eller ordningen har sin bakgrunn i at vi oppdaget at et satt en del kreative sjeler hos oss, som hadde lyst til å bruke det de kan til å utrette noe i samfunnet. Et godt eksempel er Caroline Håland ( tidligere medlem i lokallaget i Bergen – nå fagsjef for avdelingen Design og Arkitektur), som tok initiativ til og arrangerte en «møbelopppussingworkshop» i 2017 ved hjelp av lokallaget i Bergen. Hun lærte der andre hvordan man kan pusse opp gamle møbler som ble gitt bort gratis på finn.no som et tiltak for å hindre bruk og kast i samfunnet, og ble gjennomført i samarbeid med BIR. Hun lærte der bl. a deltakerne om materialer og om ulike teknikker til selve utførelsen. Vi tenkte dermed videre at vi kunne fortsette å tilrettelegge for medlemmene for å gjennomføre prosjekter, og bestemte oss for dette.
I forlengelsen håper vi at dette kan bidra til å fylle behov i samfunnet for ulike tiltak, samt stimulere til at arbeidslivet får nye ideer. Samtidig kan studentene virkelig oppleve at det de gjør er av relevans og at deres kunnskap/ferdigheter betyr noe, samtidig som de naturlig nokk vil få relevant yrkeserfaring og dermed mulighet til å utvikle faglig trygghet. På sikt kan det også kanskje tenkes at mindre prosjekter kan vokse og bli til selskaper/institusjoner som kan bidra til omstillingsprosessen.
Pr. i dag er vi gang med både et bok-prosjekt og et større oppussingsprosjekt. Vi tenker imidlertid at dette er bare starten, og vi håper at flere våger å stase på dette i fremtiden. 
Caroline in action! 🙂

 

Lukk meny