sentralstyret

om sentralstyret

Sentralstyret i Concerned Students har det overordnede ansvaret for organisasjonens mål og virke. Sentralstyret samles tre ganger i året, i tillegg til å ha månedlige styremøter. Hvert år innkalles det til generalforsamling i januar, hvor alle har mulighet til å stille til valg. 

Mål for 2019/2020

Dette semesteret arbeider vi særlig med å videreutvikle og kvalitetsikre alle ordningene vi har arbeidet frem, for eksempel mentorordningen og traineeordningen. Vi håper at vi gjennom disse ordningene i større grad klarer å være en mulighetsarena for medlemmene våre.  I tillegg håper vi at dette også  kan gi et verdifullt bidrag til arbeidslivet.

Linn Ulla Liljeros

Leder

Lise Marit Nyerrød

Nestleder

Monica Jackson

Organisasjonssekretær

May-Linn Silden

Redaktør

Rebekka Ravn Lange-Nielsen

Kommunikasjonsrådgiver

Adele Catharina Nordli

Human Resource Developer (HRD)

Sigurd Alnes

Human Resource Manager (HRM)