Sentralstyret

Linn Ulla Liljeros

Leder

Lederen har det overordnete ansvaret for Concerned Students, spesielt for videreutvikling.

Linn har en bakgrunn fra ulike fagdisipliner, herunder pedagogikk og lingvistikk, men fullfører nå grader i statsvitenskap og rettsvitenskap. 

 

 

Lise Marit Nyerrød

Nestleder

Nestlederen har, sammen med leder,  det overordnete ansvaret for organisasjonen, spesielt for videreutvikling.

Lise studerer rettsvitenskap, men har også en bakgrunn i statsvitenskap. Hun arbeider som arbeidsgruppeleder ved UIB.

 

May-Linn Silden

Redaktør

Redaktøren har ansvar for organisasjonens medieprofil og for innholdet i de ulike fagskriftene organisasjonen utgir. Redaktøren forfatter også organisasjonens nyhetsbrev.

May-Linn er utdannet lektor i fremmedspråk, men tar nå en bachelor i offentlig administrasjon og ledelse ved UIO.  

Rebekka Ravn Lange-Nielsen

rådgiver, kommunikasjon

Kommunikasjonsrådgiver er sammen med redaktøren ansvarlig for organisasjonens medieprofil, og har særlig ansvar for sosiale medier. 

Rebekka utdanner seg til statsviter ved UIO. 

Adele Catharina Nordli

HRD

Human Recourse Developer(HRD), har det ansvaret for organisasjonens struktur og våre ordninger/avtaler med arbeidslivet.

Adele studerer rettsvitenskap ved UIO.

 

Monica Jackson

organisasjonssekretær

Sekretæren har ansvaret for å utføre det nødvendige administrative arbeidet, men har også særlig ansvar for mentorordningen og fagavdelingene. 

Monica er utdannet statsviter fra UIB, men tar nå en master i politisk kommunikasjon ved København Business School. 

 

Sigurd Alnes

HRM

Human Recourse Manager (HRM) har ansvar for organisasjonens indre struktur og et særlig ansvar for medlemmene. 

Sigurd fullfører nå en master i Psykologi, i kognitiv nevrovitenskap. Han arbeider også som seminarleder, og har mye ulik erfaring fra arbeidsliv og organisasjonsliv, bl.a IKT-kompetanse