Studentavhandlinger

Klimarisiko

Psykologi
Masteravhandling
Tema: Menneskers oppfatnig av klimarisiko
Av: Annika Rødeseike

Lysforurensning

Juss
Masteravhandling
Tema: Reguleringen av lysforurensning i norsk rett
Av: Erling Fjeeldas

Matvalg og psykologiske mekanismer

Psykologi
Bacheloravhandling
Tema: Hva får mennesker til å spise mer klimavennlig?
Av: Kine Dymbe

Oppfatninger av Bærekraftig livstil

Sosiologi
Masteravhandling
Tema: Menneskers oppfatning av å leve bærekraftig
Av: Marit Eriksen Wanggaard